วันนี้(19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานดำเนินการประชุม "ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์" ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 1 พบปะเพื่อนครู ที่เป็นคณะทำงานตามคำสั่ง

       จากนั้น นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเสนอที่ประชุมให้รับทราบ ความคืบหน้ากิจกรรมงานปั่นหัตถศิลป์ฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุน มหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ สรุปได้ดังนี้

     1. คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10598/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว "ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์" จำนวน 19 คณะ โดยนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

     2. ทำป้ายขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมและมอบโล่บนเวทีช่วงพิธีเปิด

     3. คณะกรรมการฝ่ายการเงินได้ส่งคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติให้ยืมเพื่อสำรองค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเรียบร้อย

 

 

     4. ยอดจำนวนผู้สมัคร (19 พฤศจิกายน 2561) จำนวน 1,409 ราย (แยกเป็นเส้นทาง A ปันท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 45 กม. ค่าสมัคร 500 บาท จำนวน 385 ราย เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยวรุ่นทั่วไป ระยะทาง 16 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท 706 รายและ เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยวรุ่น VIP ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 1000 บาท 381 ราย (ทั้งนี้นักปั่นทุกประเภท สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา และลงทะเบียนหน้างานในวันที่ 24 พ.ย.ได้

     5. สถานที่จัดกิจกรรม วันที่เสาร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ ด้านหน้าศากลางจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจจุดตั้เวที เครื่องเสียงเต๊นท์บริการอาหาร เครื่องดื่ม และสำหรับร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน

     6. เส้นทางการปั่น คณะกรรมการได้สำรวจพบว่า มีจุดที่เสี่ยงอันตราย จุดคอสะพานในไบท์เลน ทางข้ามไปยังฝั่งสวนนก และถนนระหว่างสวนนกไปยังสวายจีก ยังมีหลุมบ่อ หลายจุด ต้องทำป้าย สัญญาณเตือนเป็นระยะ และจุดสี่แยก ภัทรบพิตร จุดสี่แยกกระสัง

     7. คณะกรรมการได้ประสานบริษัทเอกชน AIG มาทำประกันกลุ่มให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวงเงินประกัน 10/คน ทุนประกัน 100,000 บาท
     8. ผู้เชิญถ้วยรางวัลได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

     9. รางวัลพิเศษต่าง ๆ จนำวน 25 ใบ มีผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลใบละ 500 บาท

    10. การให้บริหารอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของแต่ละเขตพื้นที่ให้ประสานกัน ว่าเขตพื้นที่ใด จะทำอาหารประเภทใด ผลไม้และเครื่องดื่มชนิดใด (ไม่ควรซ้ำซ้อนกัน) ให้บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

    11. การจราจรทาง สพป.บร.1 ได้ประสานไปยังผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ ขอกำลังตำรวจประอำนวยความสะดวก ในแต่ละจุดให้เพียงพอ พร้อมกับ รด. ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

12. จุดที่ปั่นผ่านโรงเรียนชุมชน จำนวน 9 จุด ได้ประสานยังไปยังโรงเรียน เทศบาล อบต.ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ บริการน้ำดื่ม จากที่ส่วนกลางจัดหาให้ พร้อมกับกองเชียร์ในแต่ละจุด เพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบุรีรัมย์

13. ฝ่ายรักษาความสะอาด ในแต่ละจุดได้ดำเนินการทำความสะอาด โดยจัดหาถุงดำและดำเนินการเก็บขยะสองข้างทางที่เกิดจากการปั่น

14. ขบวนของนักปั่น จะเริ่มปล่อยเวลา 7.30 น. เป็นขบวนกลุ่มเส้นทาง A ก่อนเป็นอันดับแรก ตามเส้นทางที่กำหนด โดยมีมาตรฐานการักษาความปลอดภัยของขบวนนักปั่น ซึ่งมีจุดที่อันตราย ลงเนินและขึ้นเนิน รถที่นำมาปั่นควรตรวจสอบเรื่องเบรกให้ดี

15. เสื้อปั่นจะจ่ายให้นักปั่นในวันที่ 23 พ.ย.เป็นต้นไป เวลา 14.00 -16.00 น. ณ สพป.บร.1

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/LMgjtwbRmqyGbAkF7

 
     

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”