นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

 

วันนี้(13 ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น.)  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยส่วนราชการทุกหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อสถายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบรอบ 1 ปี ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสดีที่  13 ตุลาคม  2559  เวลา 15 นาฬิกา  52 นาที สิริพระชนมพรรษา ปีที่ 89  ทรงครองราชย์สมบัติได้  70 ปี  บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ สวรรคตครบรอบ 1 ปี  อำเภอสตึก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  โดยมีกำหนดการดังนี้


เวลา 08.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาวัดป่าสตึกพัฒนา ต.นิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี นายอำเภอสตึก (นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์)  เดินทางมาถึง
                     ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) แล้วกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์-
                     เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (พ.ต.ท.นิลกาฬ  พรศักดิ์) รอง ผกก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ศาสนพิธีกร
                    -พระสงฆให้ศีล
                    - เจ้าหน้าทีอาราธนาประปริตร
                    -พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
                    -เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าภูษาโยง
                    -ประธานในพิธีทอดผ้าไตร
                     -เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมกถา (สวดรับเทศน์) ขึ้นอาสนะ (พระครูสิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะอำเภอสตึก)
                    - ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
                    -เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ขึ้นสู่ธรรมาสน์
                    -ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย  ฟังธรรม
                    -จุดเครื่องทองน้อย (ชุดบน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                    -เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
                    -พระสงฆ์แสดงพระธารมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว
                    -ประธานในพิธี จุดธูปเทียน หน้าตู้พระธรรม
                    -พระสงฆ์  4  รูป  สวดธรรมคาถา
                    (ขณะพระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้จะถึงจบที่ 3  เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ มานั่ง ณ

อาสนะเดิม      - ฟังสวดธรรมคาถา
                    - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
                    - ประธานในพิธีทอดผ้าไตร
                    - เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าแพรแถบเข้ากับภูษาโยงที่เชื่อมจากพระฉายาลักษณ์
                    - พระสงฆ์สดับปกรณ์
                    - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
                    - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
                    - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                    - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                    - กราบประธานพระสงฆ์
                    - กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                    - ประธานในพิธีพบปะผู้ร่วมงาน
                    - เสร็จพิธี


 ---------------------------------------------------
ข้อมูล : วัฒนธรรมอำเภอสตึก/อ.สัมพันธ์-อ.สมบัติ  รุ่งแจ้ง
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/68zjj

 
     

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”