วันนี้(16 เมษายน 2561) พิธียกยอดฉัตรพระพรหม วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม (วัดสะแกน้อย) หมู่ที่ 3 บ้านคุ้มต่ำ (สะแกน้อย) ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่าสงฆ์ ท่านเจ้าคุณพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (ดร.โสภณ สิงหเสนี) เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กทม. พระอาจารย์คำรณ พยัคฆ์ปีนทอง ประธานฝ่ายฆราวาส พ.ต.อ.กิติภูมิ เอกสิงหชัย และ นางสาวราณี แคมเปน (เบลล่า) นักแสดงละครจากค่ายช่อง 3 เรื่องบุพเพสันนิวาส ในบทบาทแม่หญิงการะเกด (ภพอยุธยา) หรือ เกศสุรางค์ (ภพปัจจุบัน) โดยในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พระภิกษุ-สามเณรออกรับบิณฑบาตร / ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงฉัตร (พราหมณ์)/ ทำบุญชูชาดอกไม้/ปิดทองยอดฉัตรตลอดทั้งวัน/ เวลา 13.09 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (พระอาจารย์ฟ้าคำรณ แทน) พระสงฆ์ให้ศีล/

จากนั้นประกอบพิธียกยอดฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์พระพรหมจัตุรมุข โดยพระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา /จากนั้นประธานและคณะ พุทธศาสนิกชนถวายจัตุป้จจัย/พระสงฆ์อนุโมทนา/กรวดน้ำ/ เสร็จพิธี...

ประวัติวัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม

วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านสะแกน้อย หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 22 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นโนนดินเก่า สันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนในสมัยโบราณ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองเก่าบ้านทุ่งวัง ที่หลักฐานในสมัยทวาราวี คือ พระพุทธรูปใหญ่ดงแสนตอ ใบเสมาหลักเมือง คุณแม่สำเนียง โยยรัมย์และคุณแม่ปิ่น โยงรัมย์และศรัทธาของญาติโยม ซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างวัด โดยมีพระมหาเสนอ อานันโท เป็นเจ้าอาวาส
ต่อมาในวันที่12 มกราคม พ.ศ. 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ประกาศจัดตั้งเป็นวัด ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะ โดยการก่อสร้างอุโบสถ ในรูปแบบทรงขอมประยุกต์ ที่มีความเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอาณาขอม (ยุคหลังเมืองพระนคร) ในช่วงสมัยทวาราวดี โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชน คือ นาวาเอกวิรัตน์ เปี่ยมหา คุณพ่อแหลม -คุณแม่ทวน บรรจง คุณพ่อสมพร-คุณแม่โบ ต้นจันทร์ คุณเดชา สกุลมีทรัพย์ อาจารย์หลอ นารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์ฟ้าคำรณ พยัคฆ์ปืนทองและญาติพี่น้อง พุทธศาสนิกชน

การดำเนินการก่อสร้างได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนร์ กทม. ในการดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถจไปจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป....ภาพถ่าย : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์การจัดงาน(อ.สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง /อ.นัฐพงษ์ จำปาชุม)
http://gg.gg/9vk6u
https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3

 
     

 ราณี แคมเปน (เบลล่า) นักแสดงละครจากค่ายช่อง 3 เรื่องบุพเพสันนิวาส ในบทบาทแม่หญิงการะเกด (ภพอยุธยา)
หรือ เกศสุรางค์ (ภพปัจจุบัน)

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”