ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา 2560-2566 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนสตึก 5  (Google Drive)  ปี 2557-2561 http://gg.gg/eiqb7
2.  
3.     
4.     
5.     
6.   
7.   
8. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 1 มิ.ย.2561  https://photos.app.goo.gl/bM09MCjUhSFQTXqu2
9.  วันสถาปนาลูกเสือไทย (กลุ่มสตึก 5) 29 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38
https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38
10.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 14 มิ.ย.2562 https://photos.app.goo.gl/StT1RPgJ9vyMane19
11.  วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ปี 2562  1 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/PqghxSPpsj7JJgLq8
12.  กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม-โซนสตึก A  1-11 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/sJAjhs1ahZS9uRW17
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”