เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

วิทยฐานะ

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บร.4 (เท่านั้น)

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แฟนเพจ : กระบวนการสร้างความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน Administrator1 2247
2 คู่มือขั้นตอนการสร้างเพจในแฟนเพจ ในเฟสบุ้ค (Facebook) Administrator1 2600
3 การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [อุมา เรียงไธสง] Administrator1 2234
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ศิริพร พลพุฒินันท์] Administrator1 1201

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved