เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
     1.  วิทยฐานะ (คศ.3 คศ.4) 
     2.  งานวิจัย (วิทยาพินธ์ การศึกษาอิสระ) 
     3.  บทความ/เอกสารต่าง ๆ
     ให้ทำการแปลงแฟ้มข้อมูลเป็น PDF ในลักษณะของบทคัดย่อ หรือจะเผยแพร่แบบ FULLTEXT ก็ได้ โดยส่งแผ่น CD, DVD หรือส่งอีเมลมายัง เว็บมาสเตอร์

1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  08-72458534     mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. อ.ปรัชญา พลพุฒินันท์ 08-72407899     mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. อ.ทานิน  จันทะขาล     08-99473325     mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  • วิทยฐานะ ( 4 รายการ )

    ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บร.4 (เท่านั้น)

  • วิทยานิพนธ์ ( 3 รายการ )

    งานวิจัยในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา/ฝึกอบรม เช่น การศึกษาอิสระ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved