อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

มณฑลคีรี สวิสเซอร์แลนด์...แดนเขมร

นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะได้เคยไปสัมผัส ...จังหวัดมณฑลคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้รับฉายาว่า "สวิสเซอร์แลนด์...แดนเขมร" ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงระดับกลาง 300-1000 เมตร จากระดับน้ำทะเล คล้ายกับอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แต่มีความกว้างใหญ่กว่า สภาพของพื้นที่เป็นภูเขาหัวโล้น มีการตัดไม้ทำลายป่าในอดีตที่ผ่านมา แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนยังคงมีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของกัมพูชาเลยทีเดียว ....ส่วนตัวของผมคิดว่า บรรยากาศคล้าย ๆ กับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อากาศเย็นสบายตลอดปี

       โคไพร หรือกูปรี สัตว์กลุ่มกระทิง สัตว์สัญลักษณ์ของ จังหวัดมณฑลคีรีจังหวัดมณฑลคีรี (mondulki) มีพื้นที่ 14,288 ตร.กม. อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศติดชายแดนเวียดนาม ตรงกับข้่ามจังหวัดดักลัก (Dac Lac) มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง และป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์จำนวนหลายแห่ง โดยมีเมืองแสนมโนรม (Saen Manorom) เป็นเมืองหลวง โดยมีกรูปรี (Bos sauveli) เป็นส้ัตว์สัญลักษณ์ของเมือง อาจเรียกชื่อโคไพร เป็นสัตว์ป่าจำพวกกระทิงและวัวป่าเป็นสัตว์กีบคู่ ตัวโต โคนขาใหญ่ ปลายหางเป็นพู่ขน ในอดีตจะพบมากในบริเวณนี้ บรรยากาศสามารถขับรถไปตามถนนสายหลัก-สายรอง ชมธรรมชาติทุ่งภูเขา ทุ่งหญ้า โดยเฉพาะป่าสนสามใบ สนสองใบที่มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว เมืองแสนมโนรม เป็นเมืองขนาดเล็ก ๆ ขนาดเท่า ๆ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตั้งอยู่ในหุบเขา มีบ้านเรือนปลูกสิ่งก่อสร้างของข้างทางต่างระดับของไหล่เชิงเขา มีโรงแรม เกตส์เฮ้าส์ รีสอร์ต มากมาย ในปัจจุบันมีนักธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและการผจญภัย

       กลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยที่นี่ร้อยละ 80 จะเป็นชาวพะนอง หรือพะโนง (Phnong) เป็นกลุ่มชนเผ่าที่พูดในภาษาออสโตร-เอเชียติก (Austro-Asiatic languages) ตระกูลมอญ-เขมร มีภาษาพูดคล้ายคลึงกับชาวกูย หรือชาวเขมรเลยทีเดียวและเกริง เลยทีเดียว มีวัฒนธรรมรากเหง้าดั้งเดิมคล้าย ๆ กับชนเผ่าม้ง แม้ว ในที่ราบสูงตอนบนของลาว หรือในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เหลือร้อยละ 20 เป็นชาวจีน-เขมร ชาวเวียดนาม-เขมรและชาวมุสลิม-จามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกที่มีชื่อเสียง สามน้ำตกที่สำคัญคือน้ำตกบุสรา (Bou Sra Waterfall) น้ำตกแสนมโนรม(Sean Monorom Waterfall) และน้ำตกรมเนีย (Romnea Waterfall) น้ำตกที่ ดร.เซราะกราว ไปเที่ยวมาคือน้ำตกบุสราและน้ำตกขนาดกลาง ขนาดเล็ก ประมาณ 60 แห่ง

       การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดมณฑลคีรี ค่อนข้างลำบากมาก เนื่องจากถนนที่ขรุขระและผ่านหุบเขาสูง คล้าย กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว ไม่น้อยกว่า 130 กม. ก่อนที่จะเข้าสู่ทะเลภูเขา และเข้าสู่เมืองหลวง ที่เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ของจังหวัดและประเทศกัมพูชา การเดินทางที่ไกล ควรเตรียมเสบียงอาหาร เครื่องดื่ม และเติมน้ำมันรถให้เต็มถัง

       สำหรับอาหาร ส่วนมากร้านอาหารจะเป็นอาหารแบบเวียดนาม และยุโรป พืชเศรษฐกิจที่ปลูก ได้แก่ ยางพารากาแฟมะม่วงหิมพานต์, มะม่วง, อะโวคาโด ผักพืชผลไม้เมืองหนาวต่าง ๆ ในตลาดสดตอนเช้าจะมีตลาดสดชนเผ่าที่นำพืช ผัก ผลไม้ สินค้าพื้นเมืองของชนเผ่ามาวางขาย

       ชนเผ่าพะนองในจังหวัดมณฑลคีรี มีประมาณ 43,600 คน จะอาศัยอยู่บนที่ราบสูงตามป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ...ดร.เซราะกราวและคณะหลังจากเที่ยวน้ำตกบุสราก่อนจะถึงตัวเมืองแสนมโนรม ได้แวะถ่ายภาพและเยี่ยมชมวัฒนธรรมชนเผ่าพะนอง มาให้ดูพอเรียกเป็นน้ำย่อย (รายละเอียดจะนำเสนอในตอนต่อไป)

-----------------------------------------------
ข่าว : @ดร.เซราะกราว
ภาพ : ดร.สุวัฒน อุ่นทานนท์/อ.ชิตษณุ จิระออน/อ.ประยูร ยะปะตัง/อ.รชฏ ชะรุมรัมย์

แผนที่ ราชอาณาจัรกัมพูชา (เขมร)

สองข้างทาง...ถนนคดเคี้ยวไปตามเชิงเขา... ก่อนถึงเมืองแสนมโนรม  ถนนสายหลัก ตัวเมืองแสนมโนรม เป็นเนินสูงตั้งอยู่ในหุบเขา 
 ครูเนียงทม...ทีมงานร่วมเดินทางไปผจญภัยในครั้งนี้  ฉากหลังคือ...น้ำตกบุสรา (Bou Sra Waterfall) ที่อยู่ห่างจากเมืองแสนมโนรมเพียง 40 กม. เท่านั้น  ถนนสายหลัก (เพียงเส้นเดียว) ที่ผ่านเมืองแสนมโนรม มีแค่นี้เอง...สภาพของเมืองหลวง
 กูปรี สัตว์สัญลักษณ์ของเมืองนี้  คิวรถ ...ในยามเช้า ใครจะเข้าเมือง (พนมเปน) ต้องมาซื้อตั๋วรอรถออกที่นี่ที่เดียว  จุดชมวิวถ่ายรูป อยู่บนภูเขานอกเมือง เป็นภูเขาขนาดเล็ก เตี้ย ๆ สามารถขับรถไปถึงยอดเขาได้
 ผลไม้เมืองหนาว...อะโวคาโด มีวางขายสองข้างทาง  บ้านสองข้างทาง วิวสวยดี บรรยากาศน่าไปพักผ่อน (ชั่วคราว)  จุดถ่ายรูป โคไพร สัญลักษณ์ของเมืองแสนมโนรม
 จุดชมวิว มองเห็นเมืองแสนมโนรม  สองข้างทางขณะนั่งรถผ่าน...สวยมากครับ  ความคุ้มค่าของการเดินทาง และลงทุนค้าขาย
 จุดชมวิว  มองเห็นสภาพของเมืองแสนมโนรมอยู่ด้านล่าง กระจัดกระจายกันอยุ่ตามหุบเขา (เป็นเมืองใหม่)  ถนนสายหลักในเมืองแสนมโนรม ยามเช้าๆๆ
 จ้างถ่ายรูปกับชนเผ่าพะนอง  ...ชนเผ่าตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (ภาษาใกล้เคียงกับชาวกูย จ.สุรินทร์)  แสนมโนรม ...แสนน่ารัก มีมนต์สเน่ห์...อย่างนี้  สภาพของไหล่เขา
 เมืองในหุบเขา สายหมอก และชนเผ่า  รถวิ่งรับจ้าง (ประจำทาง) จากเมืองแสนมโนรม ไปยังจังหวัดต่าง ๆ  น้ำตำบุสรา เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขมร (เขาว่า)
 ตัวเมืองแสนมนโรม (จังหวัด) มุมนี้ถ่ายได้สวย  ถ่ายรูปกับชนเผ่าพะนอง (คล้ายชาวกูยบ้านเรา)  b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_002_x_7208473610069387271_n.jpg
 Bou Sra Waterfall  จอดถ่ายรูป (ปัสสาวะ)...หนัก เบา เอาสู่....ค่อยยังชั่ว...สบายไปอีก  เด็ก ๆ รอทานข้าวเที่ยง (เวลา 14.30 น.) จึงได้ทาน (หิวมากนะ)
 น้ำตกบุสรา Bou Sra Waterfall  เมืองในสายหมอก และหุบเขา  โรงแรมที่พักในเมืองแสนมนโนม ขนาด 3 ดาว (บ่อยากเว้า....) น้ำไม่ค่อยไหล แอร์ไม่เย็น ครับ
 โรงแรมที่พัก นะ (เขาว่า 3 ดาว)  เนินทุ่งหญ้า ตามไหล่เขา มีสนสามใบ สองใบ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า นำ้ตำบุสรา จึงมีปริมาณน้ำมาก

 

 

 

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved