จันทร์, เมษายน 22, 2019
   
TEXT_SIZE

ชุมชนชาวเล กัมปุง ปลุ๊ก (Kampung Pluk)

ฐมฤกษ์ของ Facebook ที่จะนำเสนอเรื่องราวดี ๆ สาระที่เป็นประโยชน์ครับกับการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม (28-30 ธันวาคม 2556) ขับรถยนต์ลงไปเอง กับครูเนียงทมและครูเป็ก....ท่องเที่ยวแบบพหุลัำกษณ์วัฒนธรรมของชาวจาม เขมร...แบบสุด ๆ ๆ ...?

กัมปุง ปลุ๊ก (Kampung Pluk) เป็นหมู่บ้านชาวเลที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำริมฝั่งโตนเลสาป ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งแม่น้ำ มีอาชีพหาปลาเป็นหลัก เป็นชุมชนชาวเขมรที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่ดั้งเดิมเป็นเวลานาน ในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว มีประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่า 3000 คน บริบทของชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าบุ่งป่าทามริมฝั่งโตนเลสาป (ทะเลสาปเขมร) การสร้างบ้านเรือน ที่ต้องตอกเสาสูงไม่้น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก

ารเดินทางจากเมืองเสียมเรียบไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีทางแยกลงไปเมืองบากง สองฝั่งถนนจะเรียบแม่น้ำกัมปุง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวนากำลังทำนาปรัง ปลูปผัก สภาพบ้านเรือนเป็นแบบชุมชนเขมรโบราณ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ถึงท่าเทียบเรือ ซื้อตั๋วเรือเหมาลำละ 40 ดอลล่าร์ เลยหมู่บ้านออกไปจะมองเห็นทะเลสาปเขมร ขอบฟ้ากับผืนน้ำจรดกัน....สวยสดงดงามดังจินตนาการ....เป็นทะเลสาปน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลก มีแต่ปลากับปลา หาเท่าไรก็ไม่หมด ในขณะที่หลักสูตรการประมงของเขมร จะสอนการจับปลาอย่างเดียว ส่วนบ้านเรา สอนการขยายพันธุ์ปลา เลี้ยงปลายังหาอาหารให้ปลาอีก (ในขณะที่เขมรหาปลาอย่างเดียว) มีแต่คนไทยนั่นแหละ ที่เลี้ยงปลาแล้วให้อาหารมันกิน...น่าคิด

การท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละแห่ง ถ้าหากเรายอมรับในมิติสังคมพหุวัฒนธรรม ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไร ก็อย่าเอาเราเป็นตัวตั้ง คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้อยู่ที่ความเจริญก้าวหน้า เด็ก ๆ นักเรียนจะไปโรงเรียนสองกะ กะแรกเรียนในตอนเช้า ( 4 ช.ม.) กะบ่าย (4 ชม.) เวลาที่เหลือก็เรียนรู้วิถีชีวิต ช่วยผู้ปกครอง (อยากไปเที่ยวอีกรอบเด้...)

b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_1546167_645691925473095_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_1512498_645691988806422_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_1524980_647604795281808_.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_1545193_645692108806410_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_1551599_645691788806442_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_544612_645691958806425_.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_COMBODIA_01_001_1507948_647604628615158_.jpg    
     
     

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved