จันทร์, เมษายน 22, 2019
   
TEXT_SIZE

วัดภูอาสา...แหล่งโบราณสถาน...ในป่าสงวนแห่งชาติเซเปียน

วัดภูอาสา ตั้งอยู่ที่บ้านเกียดโง้ง เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแนวภูมิสัณฐานภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในอุทยานแห่งชาติเซเปียน...ผู้วิจัยได้ไปพักอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เป็นเวลา 4-5 ปี เพื่อทำการวิจัยในระดับปริญญาเอก ...หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น คงจะได้นำเสนอเรื่องราว ๆ ดี ๆ ของชุมชนชาวเกียดโง้ง...แห่งสปป.ลาว...?

         วัดภูอาสาเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และทางโบราณวิทยา เป็นศูนย์พุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของประชาชนของบรรดาเผ่าที่มีจิตใจเดียวลุกขึ้นต่อสู้ด้านการกดขี่ข่มเหงมนุษยธรรมของชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่าคือชนชั้นศักดินาที่ปกครองนครจำปาสักในเวลานั้น

         วัดภูอาสา อ้างถึงขุนบรมราชาธิราช พงศาวดารลาว ฉบับมหาสิลาละวง( กระทรวงศึกษาธิการ ปี 1966)

         มีประวัติ ดังนี้ คือ แต่ก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อว่า
ท้าวสาได้บวช เป็นครูบา และได้ศึกษาร่ำเรียนที่สยาม(ราชอาณาจักรไทย) เมื่อร่ำเรียนได้หลายปีก็กลับคืนบ้านเกิดตน(บ้านเกียดโง้งในปัจจุบัน) ตอนกลับมาท่านนำเอาแว่นขยายติดตัวมาพร้อม พอมาถึงบ้านท่านก็ได้พูดกับชาวบ้านว่าอาตมามีฤทธิ์เดช สมารถสร้างไฟให้ลุกไหม้อย่างปาฏิหาริย์ได้ ด้าน การผลิตสุมใส่การปักดำนาปี โดย ท่านได้ส่องใส่ใบไม้แห้งอันทำให้ประชาชนรู้สึกประหลาดใจ และเกิดความเชื่อถือว่าครูบาเป็นผู้มีบุญมาเกิดซึ่งเวลานั้นประชาชนยังด้อยต่อการศึกษาจึงไม่ทันเข้าใจกดฟิสิกส์ของแสง ประชาชนมีใจ ศรัทธาเลื่อมใสต่อครูบา จึงพากันเอาธูปเทียนบูชาอย่างมากมายเปรียบได้กับพระธาตุทรายกองใหญ่


        ครูบาได้คิดค้นและเข้าใจความบ่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเห็นว่าชาวบ้านถูกกดขี่ขูดรีด ครูบาสาได้ค้นคิดและเข้าใจความบ่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเห็นว่าชาวบ้านถูกเก็บเกณฑ์ไปออกแรงงาน และยังต้องเสียภาษีอย่างหนัก ครูบาจึงได้ปลุกระดมประชาชนบรรดาเผ่า ให้ สมัครสมานสามัคคีกันและพร้อมลุกขึ้นสู้กับศักดินา

       ต่อมาในปี ค.ศ.1815 เมื่อได้เตรียมการพร้อมทางด้านจิตใจ และสร้างกำลังสู้รบครูบาจึงได้นำพาประชาชนสร้าง สถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดขึ้น และเป็นที่อบรมวิชาการต่อสู้ก็คือยุทธวิธี และแบบแผนในการสู้รบโดยการฝึกตีดาบ ขี่ม้า ขี่ช้างและป้องกันตัว

      ท่านได้ก็สร้างวัดขึ้นที่บริเวณภูสูงแห่งหนึ่งซึ่งประชาชนเรียกว่าภูอ้ายสา ซึ่งก็สร้างอยู่ภูอาสาแห่งนี้คือมีความแตกต่างไปจากแห่งอื่น ๆ สังเกตได้จุดที่ตั้งอยู่จอมภูสูง มีกำแพงหินอ้อมรอบ และมีเสาที่เป็นรูปดอกเห็ดเป็นระยะ ซึ่งด้านในประกอบด้วยธาตุหนึ่งหลัง และสระน้ำหนึ่งหลัง นอกจากนั้นด้านนอกกำแพงยังมีถ้ำธรรมชาติซึ่งปัจจุบันยังบรรจุพระพุทธรูปหลายองค์อยู่ภายในถ้ำแห่งนั้น

        หลังจากเตรียมกำลังพลอยูที่ภูอาสาแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีครูบาก็ได้นำพาไพร่พลไปตีเอานครจำปาสัก เจ้านครจำปาสักปราชัย ขบวนการต่อสู้ของประชาชน ได้รับชัยชนะและยึดเอาอำนาจการปกครองสู่นครจำปาสัก เจ้าชีวิตสยามได้สั่งให้พระยามหาอำมาตย์ และพระยาแสนคำมาปราบปรามโดยข้อเสียเปรียบทางด้านกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ ขบวนการมหาชนจึงเสียอำนาจ และถอยหนีไปอยู่ภูพญาปู่ แขวงอัตตะปือการลุกขึ้นต่อสู้ครั้งนั้นได้กลายเป็นข้อมูลเชื้ออันดีงามเพื่อให้นักศึกษาอนุชนรุ่นหลังให้มีน้ำใจกล้าหาญ สามัคคีกัน ต่อสู้การกดขี่ข่มเหงของศักดินา

      รัฐบาลของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับรอง และประกาศเอาวัดพูอาสาเป็นมรดกแห่งชาติตามดำรัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 174/นย ลงวันที่ 13/11/1993 และภูอาสาได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมในแต่ละวันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสมารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนบ้านเกียดโง้ง และธุรกิจท่องเที่ยวจากการเที่ยวชมในลำดับที่ดีพอสมควร

ภาพประกอบ

b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_LAO_01_001_1800309_663506687024952_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_LAO_01_001_1798290_663511053691182_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_LAO_01_001_1507851_663511187024502_.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_LAO_01_001_1620440_663511043691183_.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_LAO_01_001_1507851_663511187024502_.jpg  
     
     
     

 

 

------------------------
ข้อมูล : ดุษฏีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของ ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ปีที่เก็บรวบรวม : 2552

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved