อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ช่องสะงำ...จุดผ่านแดนถาวร ....ประตูสู่อาเซียน

ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ...ปี 2548 ดร.เซราะกราวได้มีโอกาสเดินทางจุดผ่านแดน ช่องสะงำ ปี 2551และปี 2553 ก็ได้มีโอกาสเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ...

      ...ดร.เซราะกราวและคณะ ได้เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงของด่านช่องสะงำ คณะนักท่องเที่ยว จากกรุงเทพฯ นำโดย คุณกฤตพล ศาลางาม ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัยไร้พรมแดน สุรินทร์-มนฑลคีรี ...โดยนัดหมายพบกันที่ช่องสะงำ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมต่อกับช่องจอม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี...

       ...วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เส้นทางช่องสะงำ เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปผ่านไปยังนครวัด-นครธม ด้วยระยะทางเพียง 135 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางได้สะดวก และเดินทางไปกลับได้ในวันเดียว

       ...ช่องสะงำ เป็นชื่อของช่องทางชายแดนที่ใช้ในการสัญจรติดต่อกันระหว่างราษฎรไทยกับกัมพูชามาตั้งแต่ครั้งอดีต ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ของกัมพูชาเรียกว่าช่องจวม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยคำว่า สะงำ มีท่านผู้รู้บอกว่าเป็นภาษาเขมร เป็นชื่อที่ใช้เรียกต้นไม้ชนิดหนึ่งประเภทว่าน
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เส้นทางสายนี้ถูกใช้วางสายโทรเลขเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเมืองเสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณ ทำให้ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า เส้นทางสายลวด

       ...ช่องสะงำอยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 105 กิโลเมตร จากอำเภอขุขันธ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2201 ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางสายบ้านละลม-บ้านแซร์ไปร์-ช่องสะงำ ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร และจากช่องสะงำไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวอำเภออัลลองเวง ของกัมพูชา และไปอีกประมาณ 151 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองมรดกโลก เป็นที่ตั้งของนครวัด-นครธมนั่นเอง

       ...ช่องสะงำเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นเส้นทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางไปเมืองเสียมราฐแล้ว ยังเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตลาดเพิงค้า แหล่งซื้อขายสินค้าพื้นเมืองของราษฎรทั้งสองประเทศทั้งที่อยู่ในเขตไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อขาย แต่ปริมาณการซื้อขายยังไม่ใหญ่โตนัก

       ...ช่องสะงำของวันนี้...กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเวียน ถนนราดยางสภาพดีที่ก่อสร้างไปถึงช่องทางผ่านแดนแห่งใหม่ ที่บริเวณที่ตั้งฐานดาระกา ของกองร้อยทหารพรานที่ 2307 ตัดบรรจบเข้ากับถนนใหม่ในพื้นที่กัมพูชา อาคารชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมเปิดใช้.../

       ...ประเทศเขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) เป็นประเทศที่มีคาสิโนมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชีย โดยมีสถานพนันที่ติดกับชายแดนไทยถึง 10 แห่งไร่เลียงตามจังหวัดต่างๆ ของไทยเกือบทุกจังหวัดที่มีชายแดนติดกัมพูชา และกำลังจะเปิดที่ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และแผนสร้างเมืองใหม่บริเวณเขาพระวิหาร ซึ่งก็มีโครงการบ่อนคาสิโนขึ้นเช่นกัน โดยเจ้าของบ่อนเป็นกลุ่มเดียวกันกับบ่อนคาสิโนช่องโอว์เสม็ด ตรงข้ามช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณตลาดชายแดนช่องสะงำ ที่ทางพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชามาจับจองค้าขายอยู่ในปัจจุบัน และกำลังกั้นเขตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ดังกล่าวนั้น ทั้ง 2 ประเทศได้เจรจาตกลงกันให้เป็นพื้นที่
ผ่อนปรน เพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยให้พ่อค้าแม่ค้าทั้ง 2 ประเทศ สามารถเข้าจับจองทำร้านค้าขายสินค้าได้ แต่ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรขึ้นในบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

       ...การเดินทางไปยังกัมพูชา มติครม.ของไทย วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ได้อนุมัติงบประมาณแบบให้เปล่าแก่กัมพูชาเพื่อก่อสร้างถนนจากช่องสะงำ-อัลลองเวง-เสียมเรียบ ระยะทาง 167 กิโลเมตร (อยู่ในพื้นที่ประเทศไทย 16 กิโลเมตร ในกัมพูชา 151 กิโลเมตร) จำนวนเงินรวม 229 ล้านบาท ทั้งโครงการสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2552 โดย บริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

       วันนี้การเดินทางไปยังกัมพูชา สะดวกสบายมาก สามารถเดินทางไปกลับในวันเดียวได้.../

-----------------------------------------
ข้อมูล : Facebook   @ดร.สวัฒน์  อุ่นทานนท์
โพสต์วันที่  13 สิงหาคม 2014

ภาพประกอบ

ยื่นหนังสือผ่านแดน (Passports) ฝั่งกัมพูชา จ่ายหัวละ 100 บาท / ทั้งไปและกลับ พ่อค้าแม่ค้าจากฝั่งเขมร เมืองอะลองเวง นำรถเข็นมารับสินค้าจากฝั่งไปไปขาย วันละหลายรอบเลยทีเดียว เติมน้ำมัน...มาตรฐานปั้มน้ำมันของเขมร ...บ่อยากเว้า...พี่น้อง เอาแบบนี้แหล่ะ... ก่อนออกเดินทาง 
 เขียนบัตรแจ้งขาเข้าและขาออก เป็นภาษาอังกฤษ (ข้อยลอกนำแน้เด้อ....)  คณะลูกทัวร์จากกรุงเทพฯ เตรียมขึ้นรถตู้ จัดมาให้ 2 คน (รวมทั้งสิ้น 16 คน) ไปแบบสบาย ๆ ชิล ๆ  อาชีพรับจ้างเข็นรถบรรทุกของจากฝั่งไทย-เขมร จากเขมร -มาไทย...ออกกำลังกาย ร่างกายแข็งแรงดี
 เร็ว ๆ กันหน่อยครับ ...เราเดินทางไกลไม่น้อยกว่า 500 กม. ไปจังหวัดสตึงแตรง   บ่อนคาสิโน ช่องสะงำ ฝั่งกัมพูชา เป็นทั้งโรงแรม 5 ดาว และบ่อนเล่นการพนัน...(การก่อสร้างยังไม่เสร็จ)  ด่านพรมแดน ช่องสะงำ ฝั่งไทย ...รอการก่อสร้างถาวร เหมือนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
 ดร.เซราะกราว เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ...พาสปอร์ตห้อยคอ (กลัวลืม) กำลังเดินทางลง...สู่เขมร ต่ำลงไปเรื่อย ๆ ด้านล่าง  มองไปด้านหลัง เขมรอยู่ด้านล่าง...เพราะพื้นที่ต่ำ เขาจึงเรียกเราว่าชาวบน หรือ ขะแมร์เลอ ส่วนพวกเขาอยู่ด้านล่างแนวเทือกเขาพนมดงรัก เรียกว่า ขะแมร์กรอม (เขมรล่าง) 
     
Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved