อังคาร, ธันวาคม 18, 2018
   
TEXT_SIZE

รำม๊อตมัต พิธีกรรมความเชื่อในการนับถือผีชาวกูยอะจีง

"..รำม๊อตมัต.." เป็นพิธีกรรมรักษาหรือการแสดงออกซึ่งความเชื่อในการนับถือผี ของชาวกูยตั้งแต่ในอดีตกาล ซึ่งหมายถึงการปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ในกรณีที่มีการเจ็บป่วย พิธีการรำม๊อตมัตของชาวกูยบ้านตากลาง ต.กระโพ อำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ โดยโรงเรีนช้างบุญวิทยา เพื่อให้เป็นนาฎศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ โดยมีอาจารย์จรรยา มากพงษ์ ครูผู้ฝึกสอน ออกแบบท่ารำโดย อาจารย์ลำยงค์ แสนมา และนายอุ่น ศาลางาม ผอ.โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม.33

ในอดีตกลุ่มชาติพ้ันธุ์กูย ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในภาษาตระกูลมอญ-เขมร ที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักมานาน ก่อนที่อาณาจักรเจนละจะรุ่งเรืองเสียอีก (เจนละบก) มีความชำนาญในการจับช้าง จนถึงปัจจุบัน (ปี 2504) การหยุดคล้องช้างสิ้นสุดลง เนื่องจาก มี พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ป่า และเหตุการณ์กรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร

ชาวกูยเป็นกลุ่มชนที่รักสงบมีจารีตแบบแผนประเพณีที่ดีงามสืบทอดมาตั้งแต่รรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อในการนับถือเทพเจ้า โดยเฉพาะการนับถือผี ยังคงเหลืออยู่จนถึงในปัจจุบัน อาทิ ผีบ้าน ผีเรือน ผีป่าผีเขา ที่ทำให้บาดเจ็บ ล้มป่วยเป็นประจำ การรักษาในสมัยก่อนอาศัยอาสมุนไพร และพึ่งไสยศาสตร์ และการนับถือผีปะกำ (โดยเฉพาะกลุ่มกุยอะจีง)

ในการรำม๊อตมัต จะมีแม่ครู เพื่อทำพิธีเข้าทรง แสดงกิริยาเพื่อให้เกิดความเร้าใจและสนุกสนานทั้งคนป่วยและคนร่วมพิธี คนป่วยถ้าลุกได้ก็จะรำเพื่อร่วมพิธี และอาการเจ็บป่วยก็จะหายไปตามลำดับ รำม๊อตมัต จึงกลายเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

       เพลงที่ใช้ในการแสดง = ม๊อตมัต
       เครื่องดนตรี เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองชาวกูย จ.สุรินทร์
       การแต่งกาย แต่งกายแบบพื้นเมืองชาวกูย เสื้อแขนกระบอกสีดำ ขลิบแดง ผ้าสไบเบี่ยงแดง นุ่งผ้าซิ่นชาวกูย เกล้าผม คาดเข็มขัดเงิน (มีผู้แสดงทั้งสิ้น 12 คน)
       การแสดงม๊อตมัต = ได้มีการแสดงในงานพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนศูนย์คชศึกษา

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_3788.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_3795.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6509.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6510.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6514.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6519.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6534.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6535.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_BLOG_THAI_01_001_IMG_6538.jpg

แบ่งปัน :  FANPAGE ดร.เซราะกราว  /  VIDEO


ผู้เขียน : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ข้อมูล : จรรยา มากพงษ์ โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม.33

ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์  สิมสีดา
วีดิทัศน์ :  ทัศนีย์ อุ่นทานนท์

         (ภาพประกอบการแสดงเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2557) ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

 

บรรณานุกรม :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์.  (2557)  รำม๊อตมัด.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://www.drsuwat.net/resource/blog/143-thai/1053-motmut.html/.

 

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved