เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • วิทยฐานะ ( 4 รายการ )

    ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บร.4 (เท่านั้น)

  • วิทยานิพนธ์ ( 3 รายการ )

    งานวิจัยในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา/ฝึกอบรม เช่น การศึกษาอิสระ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved