เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

ดงแสนตอนิวส์-2556

     รวมข่าวรอบรั้วโรงเรียนบ้านทุ่งวัง/ กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2556

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร.ร.ในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Administrator1 1809
2 ร.ร.บ้านทุ่งวังร่วมกิจกรรมวิ่ง 31 ขาสามัคคีฮอนด้า-สพฐ.ปีที่ 9 Administrator1 2121
3 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง...รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบ 3 Administrator1 2462
4 ร.ร.บ้านทุ่งวัง รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน Administrator1 1381
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัด ICT ภาคฤดูร้อน จุดอบรมอำเภอสตึก (ร.ร.ทุ่งวัง) Administrator1 1999
6 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ Administrator1 1152
7 ร.ร.บ้านทุ่งวังประชุมผู้ปกครองนักเรียน...นำกลยุทธ์ "บวร" สู่การปฏิบัติ Administrator1 1644
8 โรงพยาบาลสตึก อบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ Administrator1 1074
9 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2556 Administrator1 1050
10 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ Administrator1 1082
11 อบต.ทุ่งวัง จัดงานสืบสานประเพณี...งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ Administrator1 2086
12 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ Administrator1 1610
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี Administrator1 1037
14 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Administrator1 1081
15 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET Administrator1 1009
16 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ทดสอบ Pre-O-NET Administrator1 1120
17 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 แข่งขันกีฬาฟ้า-ขาวเกมส์ 55 Administrator1 1141

ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved