เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

ข่าวกลุ่มร.ร.สตึก 5

เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 5
นายชิษณุ  จิระออน โรงเรียนบ้านหนองแวง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เซปักตะกร้อนักเรียน คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม โรงเรียนสตึก 5 Administrator1 1761
2 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Administrator1 1977
3 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 บันทึกข้อมูลการอ่านป.3,6 ผ่านระบบโปรแกรม Triple A Administrator1 2177
4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร.ร.ในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Administrator1 1430
5 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ Administrator1 1330
6 โรงพยาบาลสตึก อบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ Administrator1 1263
7 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2556 Administrator1 1315
8 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ Administrator1 1508
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี Administrator1 2810
10 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Administrator1 1905
11 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET Administrator1 1581
12 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ทดสอบ Pre-O-NET Administrator1 1574
13 กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 แข่งขันกีฬาฟ้า-ขาวเกมส์ 55 Administrator1 1604

ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved