เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

ข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ (เมืองแปะนิวส์)

ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmasterเว็บ มาสเตอร์ได้รวบรวมข่าวสาระความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, การศึกษาทั่วไป, กีฬาและนันทนาการ, ศิลปวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว,และข่าวเฉพาะเกิจฯ)  โดยเน้นข่าวในขอบเขตของจังหวัดบุรีรัมย์และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเว็บไซต์ หนังสือ สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter, Instragram...

 • ข่าวการศึกษาทั่วไป ( 108 รายการ )

  รวมข่าวการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเห็นว่าเป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • ข่าวกีฬา/นันทนาการ ( 250 รายการ )

  รวมข่าวกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • ข่าวบันเทิง ( 4 รายการ )

  รวมข่าวบันเทิงที่น่ารู้ ชวนติดตาม เกาะกระแสประเด็น เพื่อการวิเคราะห์และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

 • ข่าวการเมือง ( 71 รายการ )

  รวมประเด็นข่าวการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • ข่าวศิลปวัฒนธรรม ( 25 รายการ )

  รวมข่าวศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นและแหล่งต่างๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์

 • ข่าวท่องเที่ยว ( 38 รายการ )

  รวมข่าวที่เกี่ยข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และสนใจ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

 • ข่าวเศรษฐกิจ/ท้องถิ่น ( 101 รายการ )

  รวมข่าวเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ สังคม เหตุการณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ข่าวสังคม ( 118 รายการ )
 • ข่าวเฉพาะกิจ ( 6 รายการ )
 • ข่าวอาชญากรรม ( 35 รายการ )
 • ข่าวสุขภาพ/สาธารณสุข ( 7 รายการ )
 • ข่าวสุขภาพ ( 1 Article )

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved