อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

อำเภอสตึก จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

   

วันนี้(5 ธันวาคม 2557) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการฯและหอประชุม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

ภาคเช้า

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จำนวน 99 รูป (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึก)

เวลา 06.30       
              - ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำข้าวสารอาหารแห้งมาพร้อมกัน

              - พระสงฆ์ 99 รูป เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ

เวลา 07.00 น.  
              - นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

              - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              - พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล

              - ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน

              - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

              - ประสงฆ์อนุโมทนา (ประธานกรวดน้ำ)

              - ประธานและผู้รว่มพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร จำนวน 99 รูป

              - เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร

              - คณะสงฆ์กลับ

หมายเหตุ : การแต่งกาย  : ชุดผ้าไหม/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ (เน้นการสวมเสื้อเหลือง)

 

พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล (หอประชุมอำเภอสตึก)


เวลา 08.00 น.
               - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/
                 พน้กงานส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน/พ่อค้า/ประชาชน/นักเรียน/กลุ่มพลังมวลชน/
                 พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอสตึก

- ผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร

เวลา 09.15 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประจำอาสนะสงฆ์

เวลา 09.30 น. นายอำเภอสตึก (นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน์) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธียืนตรง

                - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดย โรงเรียนสตึก เพลงจบทุกคนนั่งลง

                - ประธานลงนามถวายพระพร

                - ประธานไปนมัสการประธานสงฆ์เสร็จแล้วไปนั่งประจำที่นั่ง

                - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)

                - เสร็จแล้วเดินทางกลับไปที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

                - พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล

                - ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่หน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

                   เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีคำนับพร้อมประธาน)

                - ประธานเดินไปที่แท่นพิธี อ่านคำประกาศราชสดุดเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

                   จบแล้วประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

                - ผู้บังคับกองเกียรติยศสั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ

                - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก) ยิงสลุต  21 นัด

                - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                - จบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ

                   (ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับ)

                - ประธานเดินกลับไปประจำที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

                - ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรม

                - ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนา

                - ประธานกราบนมัสการพระที่โต๊ะหมู่บูชาและกราบลาพระสงฆ์

                - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์กลับ

                - เสร็จพิธี


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

เวลา 09.59 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินไปที่แท่นพิธี (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

                 - ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังขอนแผ่นดิน จบแล้ว ประธานถวายคำนับ

                    (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

                 - ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ (ประธานและผู้ร่วมพิธียืนตรง)

                 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน โดย โรงเรียนสตึก (ผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

                 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยโรงเรียนสตึก (ผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

                    จบแล้ว ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ (ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ)

                 - ประธานกลับประจำที่นั่ง

                 - กองเกียรติยศกลับที่ตั้ง

                 - เสร็จพิธี

หมายเหตุ การแต่งกาย

       1.  ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
       2.  ทหาร ตำรวจ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ กระบี่ ถุงมือ
       3.  ภาคเอกชน สมาคม สโมสร ชุดตามสังกัด / ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไหม/ผ้าไทย

 

ภาคค่ำ

 การเดินเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสตึก)

เวลา 16.00 น. -ริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะเข้าร่วมพลตามจุดหมายที่กำหนดทั้ง 4 จุด

                   - ขบวนที่ 1 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเเทศบาลตำบลสตึก

                   - ขบวนที่ 2 บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลสตึก

                   - ขบวนที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสตึก (กศน.สตึก)

                   - ขบวนที่ 4 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสตึก

เวลา 16.50 น. จัดริ้วขบวนตามรูปแบบที่กำหนด

เวลา 17.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด

เวลา 17.45 น. ขบวนถึงพิธีศาลาอำนวยการหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

- ลงทะเบียนพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ

            การแสดงของบนเวทีเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่
            นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดร้อยดวงใจถวายไท้องค์ราชัน โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
            รำศรีชัยศิลป์ โรงเรียนบ้านโคกเมือง

            รำวนาลัยเทิดไท้องค์ราชันรงเรียนสตึก

เวลา 18.05 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับ

               - วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านสตึก บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์, บทเพลงเทิดพระเกียรติ ขณะที่ส่วนราชการ/
                 หน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ

เวลา 19.19 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) (โดยโรงเรียนสตึก)

               - ประธานขึ้นบนเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ และถวายเครื่องราชสักการะ
                 (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายคำนับ

              - ประธานประจำแท่นพิธี จุดเทียนชัย (เจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี ยกเว้นไฟส่องสว่างพระบรมฉายาลักษณ์บนเวที)

                ประธานต่อเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้ร่วมพิธี

              - ประธานประจำแท่นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

              - ประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

              - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา(โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

              - เสร็จพิธี

 หมายเหตุ :  การแต่งกาย

     1.  ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ/ แต่งกายชุดผ้าไหมแขนยาว/ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าไหม
     2.  ภาคเอกชน ชุดตามสังกัด /ชุดผ้าไหม/ ชุดสุภาพ / นักเรียนนักศึกษา ชุดนักเรียน/นักศึกษาชุดสุภาพ (เน้นการสวมเสื้อสีเหลือง)
     3. ผู้ร่วมพิธี นำเทียนมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลด้วย

   
   

แบ่งปัน :  |พิธีตักบาตรตอนเช้า|  |พิธีถวายราชสักการะ|  |การเดินเทิดพระเกียรติ|  
             |พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล| |รายชื่อหน่วยงานที่ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง|**แนบไฟล์ด้านล่าง
             |นิเทศออนไลน์ 2020|

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ภาพ :  ดร.ถาวร  พอสม/ คุณจรีรัตน์  เครือแวงมนต์/คุณต้องตา หาดี
ข้อมูล : อ.สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/อ.นารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

   
   

ภาพกิจกรรม

   

นายวัชริทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้าประชาชน หน่วยงานองค์กรของรัฐ เอกชน  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระพรชัยมงคล

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
 กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติฯ  กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติฯ  กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติฯ
 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ และ นางเลขา สมบัติทิพย์ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ร่วมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง  ข้าราชการ ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ พ่อค้า ประชน องค์กรต่าง ๆ ร่วมงานฯ  การแสดงรำเทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนสตึก สพม.32
Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved