อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C. : Basic Unit Leader Training Course, R=วิสามัญ)ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2557 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PROMO_NEW_01_img_0877.jpgณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี โดยการกล่าวรายงานของ ดร.สัมนาการ บุญเรือง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางลูกเสือและพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่  จำนวน 170 คน คณะวิทยากร  20 คน

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  จัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ เพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะทางลูกเสือ และพิธีการทางลูกเสือเป็นอย่างดี เป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการลูกเสือสพป.บร.4 คณะวิทยากร ตลอดจนค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม

 

ข่าว : ศิริพงษ์ สิมสีดา
ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา/สมภาร  กุลสิงห์/คณะวิทยากรลูกเสือ

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved