อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 691

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 691 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -4 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการฝึกb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PROMO_NEW_01_img_2437.jpgอบรมในครั้งนี้

     โดยมีวัตประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางของลูกเสือโลก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามอุดมการณ์ของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 146 คน คณะวิทยากรในการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้ืทรงคุณวุฒิ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึก ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 32  คน และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมจากค่ายไพรวิจิตร โดยมีนายชำนาญ ไพรวิจิตรเป็นเจ้าของค่ายลูกเสือ ที่อำนวยการความสะดวกตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม...

 

 

 

 

 แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมFacebookชมรมครูไอซีที สพป.บร.4

 

ข่าว/ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved