อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สพป.บร.4 จัดอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ Administrator1 1015
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 691 Administrator1 855
3 การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) Administrator1 913
4 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น Administrator1 1063
5 สพป.บร.4 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Administrator1 1446
6 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านระเบียบแถวและพิธีการทางลูกเสือ Admin3 1163
7 สพป.บร.4อบรมโครงการบริหารจัดการเพื่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด Administrator1 1102
8 การสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน Administrator1 1630
9 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์ร.ร.ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ adminstrator3 1296
10 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับจังหวัด Administrator1 1833
11 สพป.บร.4จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี Administrator1 1959
12 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) Admin3 1958
13 การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Scan tool 3 เพื่อพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียน วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ 2417
14 การประชุมปฏิบัติการการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ 1142
15 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ Administrator1 1328

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved