เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2556

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2556

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม  2556 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

         ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นข้าราชการครูตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวน 200 คน คณะกรรมการดำเนินงาน  20 คน อกคศ. เขตพื้นที่ฯ จำนวน 10 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดให้ประพฤติตนมีศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2) เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นแกนนำในการนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

          ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดป่าสตึกพัฒนา  โดยพระครูโอภาสธรรมญาณ ตลอดจนการจัดหาวิทยากร และที่จัดหาที่พัก ทางสพป.บร.4 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้../

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0653.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0596.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0620.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0625.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0648.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0653x.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0666.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0674.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0675.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0682.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0684.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0700.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0693.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0699.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_10_IMG_0685.jpg


แบ่งปัน : |Google+|   

ข่าว/ภาพ :  ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 3

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved