เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2556 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ้ดประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสมบูรณ์  ซารัมย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รองผอ.ปิยะเชษฐ์  จันภักดี รองผอ.สพป.บร.4 นายสุรัตน์  เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีนายธีรวุฒิ  พุทธการี ผอ.สพป.บร.4 เป็นเลขานุการในการดำเนินการประชุมสัมมนาในครั้งนี้...

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9646.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9648.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9652.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9656.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9661.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9703.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9705.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9726.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PERSON_NEW_01_DSCN9742.jpg
ข่าว/ภาพ : ศรีอรุณ วิชชาพิณ กลุ่มบริหารงานบุคคล


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved