เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

กายกรรมเพื่อการศึกษา...ไม่ดูพลาดโอกาสอีกนาน...?

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_kaiyakam_001x.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ....ขอเชิญชม ...กายกรรมเพื่อการศึกษา... คณะอันฉิ้ง มณฑลฉงฉิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันศุกร์ที่  11 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ บัตรราคา 100 บาท  200 บาท  500 บาท และ 1000 บาท รอบที่ 1 เวลา 16.30 น. รอบที่ 2 เวลา 18.30 น....งานนี้อย่าพลาด...??


การเข้าชม     “การแสดงกายกรรมเพื่อการศึกษา  สพป.บร. ๔”

ผู้ชมควรไปถึงบริเวณชมการแสดงก่อนเวลา

รอบที่ ๑  เวลาประมาณ    ๑๖.๓๐  น.  เปิดให้เข้าจองที่นั่งเวลา  ๑๕.๐๐ น.

รอบที่ ๒      เวลาประมาณ  ๑๘.๓๐  น.

โรงเรียน  หน่วยงาน  ที่มาเป็นคณะ  ควรเข้าแถว  โดยให้หัวแถวเป็นผู้ถือบัตรชมการแสดงพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้เข้าชมในคณะของตน  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

การจองที่นั่งชมการแสดง    

รอบที่ ๑  บัตร  ๒๐๐  บาท  นั่งชิดเวที,  บัตร  ๑๐๐  บาท  นั่งถัดไป

รอบที่ ๒      แบ่งที่นั่งชมการแสดงเป็น  บัตร  ๑,๐๐๐  บาท (VIP), บัตร  ๕๐๐  บาท,  บัตร  ๒๐๐  บาท  ตามลำดับ

ทั้งนี้  ทั้ง  ๒  รอบการแสดง  ไม่ได้กำหนดให้มีหมายเลขที่นั่ง  ท่านใดมาถึงก่อนสามารถเลือกที่นั่งชมได้ก่อนตามที่นั่งของราคาบัตรดังกล่าวข้างต้น

บัตรคุณครู ๒๐๐  บาท สามารถเข้าชมรอบที่ ๑ หรือ ๒ ก็ได้

สถานที่ในการจอดรถ

บริเวณโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์

บริเวณโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง

บริเวณโรงเรียนพุทไธสง

บริเวณเยื้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ที่นั่งชมการแสดงราคาบัตร  ๑,๐๐๐  บาท (VIP)  และบัตร  ๕๐๐  บาท  มีบริการน้ำดื่มท่านละ  ๑  ขวด

สามารถซื้อบัตรรอบที่ ๒ ในราคา ๒๐๐ บาท หน้างานได้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูล :  ภาพประกอบ ชมรม ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 /วิดิทัศน์  :  Webmaster 3
                  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว :  ผอ.สุขุม  วรรณวิจิตรShare

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved