อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

ข่าวกลุ่มอำนวยการ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ Administrator1 3025
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) นิรัญ ขุมทอง 1486
3 โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระวิทยาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2556 Administrator1 1390
4 สพป.บร.4 จัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี " 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน" Administrator1 1746
5 ประชุมวางแผนการจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษเขตพื้นที่การศึกษา เส้นทางพัฒนาสู่อาเซียน Administrator1 1345
6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯ Administrator1 1217
7 การประชุมสัมมนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Administrator1 1221
8 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก Administrator1 1101
9 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2556 Administrator1 1704
10 สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556 Administrator1 1476
11 ศธ.จัดงานวันเด็กปี 56 แนวคิดเน้นความซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 1617
12 สวัสดีปีใหม่ 2556 : HAPPY NEW YEAR 2013 ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี 1725
13 สพป.บร.4 จัดประชุมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียน Administrator1 1263

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved