อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง Administrator1 1704
2 กลุ่มโรงเรียนสตึก 2,5 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Primary Students Intensive English Camp 2014 Administrator1 2111
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน Administrator1 1513
4 สพป.บร.4 อบรมปฏิบัติการ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และ ICT Administrator1 1669
5 การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator1 1248
6 สพป.บร.4 ประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา Administrator1 1186
7 สพป.บร.4 อบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำหรับครูปฐมวัย Administrator1 1213
8 สพป.บร.4 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 Administrator1 973
9 สพป.บร.4 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 Administrator1 1629
10 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS) Administrator1 1123
11 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) Administrator1 1114
12 สพฐ.จัดประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 Administrator1 1205
13 สพป.บร.4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบพิเศษเรียนร่วม จ.นครนายก Administrator1 1386
14 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 Administrator1 1125
15 การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ Administrator1 1011
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 3 Administrator1 1253
17 การแข่งขันทักษะการอ่าน-เขียนคำพื้นฐานภาษาไทยชั้น ป.1-3 Administrator1 1465
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 Administrator1 1492
19 สพป.บร.4 ประชุมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง Administrator1 1162
20 สพป.บร.4 จัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Administrator1 1093
21 สพป.บร.4 จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน บูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Administrator1 1130
22 การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 Administrator1 959
23 การประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 Admin3 1345
24 สพป.บร.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน Administrator1 1415
25 สพป.บร.4 จัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 Administrator1 1204
26 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูการศึกษาปฐมวัยฯ Administrator1 956
27 สพป.บร.4 อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรในสถานศึกษาขนาดเล็ก Administrator1 1300
28 ASEAN&ENGLISH CAMP FOR STUDENTS Administrator1 1058
29 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนร.ระดับประถมศึกษา (English Camp) อ.สตึก-แคนดง Administrator1 1338
30 อบรมการใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Administrator1 973

หน้า 1 จาก 2

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved