อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ครู สพป.บร.4 ร่วมเสนองานวิจัยคุรุสภา ประจำปี 2556

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการประุชุมทางวิชาการ เรื่ือง "การ วิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมสำคัญในงาน ประกอบด้วย การเสวนา/บรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่ือพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา รวมทั้งการนำเสนอนวัตกรรมสถานศึกษา ใน การจัดงานดังกล่าวมีข้าราชการครูสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้แก่ นางศิริพร พลพุฒินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ซึ่ง ได้รับรางวัลระดับดี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเสนองานวิจัย เรื่ือง "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่ือง การสร้างงานนำเสนอแบบมัลติมีเดีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่สร้างตามหลักการจัดกิจกรรมแบบ Synectics กับการเรียนแบบปกติ" ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_GENERAL_NEW_01.jpgalt
alt
alt
alt
alt


ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved