อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร4.ร่วมกับคุรุสภาจัดอบรมธรรมะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สพป.บร4.ร่วมกับคุรุสภาจัดอบรมธรรมะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

   วันที่ 26 มิถุนายน 2556   เวลา 09.00 น. นายวิรัช  ปัญญาวานิชกุล กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครู ตามโครงกา รเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2556 วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีพระครูโอภาส ธรรมญาณ เจ้าคณะตำบลนิคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรวุุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายสุขุม วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้วเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง นายอุทยาน ปิตามาตา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการอบรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน  รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน  อดทนและรับผิดชอบ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ ศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคมความเป็นครู


b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_966.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_03_dsc_99.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_9.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_954.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_967.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_5.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_965.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_963.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_-967.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_98.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_903.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_97.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_930.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_968.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_0967.jpg
b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_910.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_2.jpgb_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02_dsc_958.jpg 


แบ่งปัน :  |Google+|

ข่าว/ภาพ :  อ.รชฎ ชะรุมรัมย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 6


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved