อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

เราชาวประถมลุ่มน้ำมูล ยินดีต้อนรับผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่ ...นายศักดา จันทร์ฝอย

กระทรวงศึกษาธิการ-พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

ที่ประชุมอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 24 ราย ดังนี้

นายทองสุข  อยู่ศรี สพป.ตาก เขต 2  ไป สพป.นครสวรรค์ เขต 2นายธีรพงษ์ สารแสน สพป. หนองคาย เขต 2 ไป สพป.บึงกาฬ
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี สพป.พิจิตร เขต 2 ไป สพป.พิจิตร เขต 1
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไป สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายอัมพร พินะสา สพป.บึงกาฬ ไป สพป.หนองคาย เขต 1
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์  สาโร สพป.ยะลา เขต 3 ไป สพป.กระบี่
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว สพป.นราธิวาส เขต 1  ไป สพป.ปัตตานี เขต 2
นายนิพัฒน์ มณี สพป.นราธิวาส เขต 3 ไป สพป.นราธิวาส เขต 1
นายเอกชัย ผาบไชย สพป.เชียงราย เขต 2 ไป สพป.พะเยา เขต 1
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ สพป.ลำพูน เขต 1  ไป สพป. เชียงใหม่ เขต 1
นายฉลอง พูลสุทธิ์ สพป.ตรัง เขต 2 ไป สพป.ตรัง เขต 1
นายสมุทร สมปอง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไป สพป.นครนายก
นายจัตุพร บุญระดม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไป สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายเจียร ทองนุ่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ  ทองจีน สพป.ชลบุรี เขต 2 ไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม สพป.แพร่ เขต 2 ไป สพป.พิจิตร เขต 2
นายประพฤทธิ์ สุขใย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไป สพป.สุโขทัย เขต 1
นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไป สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายชุมพล ศรีสังข์ สพป.พัทลุง เขต 1 ไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายเชวง วัฒนธีรางกูร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไป สพป.พัทลุง เขต 1
นายบำรุง ฤทธิ์รัตน์ สพป.ชุมพร เขต 2 ไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
นายศักดา  จันทร์ฝอย สพป. นครราชสีมา เขต 6 ไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายสุเมธ  จันทร์หอม สพป. สระบุรี เขต 1 ไป สพป.สิงห์บุรี
นายปรีดี ภูสีน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 ไป สพป.ตราด

ประวัติส่วนตัว

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_508768.jpgนายศักดา จันทร์ฝอย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เกิดวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2503
ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2514 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2517 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2519 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2524 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พ.ศ. 2540 ประกาศนีบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน

3 มกราคม 2526 อาจารย์ 1 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
1 ธันวาคม 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์
27 ธันวาคม 2536 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
15 กรกฎาคม 2537 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
1 ตุลาคม 2538 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
15 ตุลาคม 2539 ศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
1 ตุลาคม 2541 ศึกษาธิการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
8 พฤศจิกายน 2545 ศึกษาธิการอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
1 เมษายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
22 กันยายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
22 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
18 สิงหาคม 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
พฤศจิกายน 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

การอบรมศึกษาดูงาน

    ผ่านการศึกษาดูงานในประเทศ พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง  ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล/ภาพ :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 210/2557 /http://www.moe.go.th/websm/2014/oct/210.html
                  ข่าวสพฐ. / http://www.obec.go.th/news/44073

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved