อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สพป.บร.4 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือฯ

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2557เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.โดยมีนายชูชาติ สามารถกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 เป็นประธานในพิธี โดยมีนายหาญ แถวนาชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กล่าวรายงาน

       ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

       ในปีนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาธินัดดามาต เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

      ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาลาว ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 350 คน โดยทางกลุ่มฯ มอบหมายให้นายประหยัด นามวงษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทำหน้าที่บังคับบัญชาขบวนสวนสนาม และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับกองลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้รับรางวัลการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัดประจำปี 2557 ดังนี้

        1. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลูกเสือสำรอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
        2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประเภทลูกเสือสามัญ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
        3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีในวันนี้
       1. โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
        2. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
        3. โรงเรียนบ้านร่อนทอง
        4. โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
        5. โรงเรียนบ้านขาม
        6. โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์)
        7. โรงเรียนบ้านปรือเกียน
        8. โรงเรียนบ้านนาลาว
        9. โรงเรียนจะหลวย
      10. โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
      11. โรงเรียนบ้านละกอ
      12. โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น

เสร็จขั้นตอนตามพิธี ลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางกลับโรงเรียนและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2253.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2240.jpg   b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2190.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2265.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2285.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2296.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2303.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2321.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2324.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2353.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2359.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2375.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2398.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2420.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_001x_IMG_2431.jpg

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.|

 

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรม|

 

ข่าว/ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดาเครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 3

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved