อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บร.4จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

วันนี้(1 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมี ายบรรจง พวงธรรมประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 กล่าวรายงาน และนายสมภาร กุลสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนหนองยางหนองจาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


       การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำน้ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และยังเปิดโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความเข้มแข็งอดทน ความรักความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษรัตย์ สอดคล้องและสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง


       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ได้ดำเนินการมาทุกปีการศึกษา การรวมพลังกันในวันนี้ เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม แสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของลูกเสือ-เนตรนารี เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษรัตย์ิ การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ลูกเสือ-เนตรนารีพึงระลึกไว้เสอมว่า พระบาทสมเด็จปรมินมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี ระบอบประชาธิปไตยตามอุดมการณ์ของลูกเสือ


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับลูกเสือ-เนตรนารีภายในกลุ่มโรงเรียนฯ ต่าง ๆ จำนวน 7 โรงและ 1 สาขาดังนี้

       1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง                จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี 266 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)
       2. โรงเรียนบ้านหนองแวง           จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี  92 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)

       3. โรงเรียนบ้านกระสัง               จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี 139 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)
       4. โรงเรียนบ้านหนองปุน            จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี 86 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่)
       5. โรงเรียนบ้านหญ้าคา             จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี 38 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ)
       6. โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี 41 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ)
       7. โรงเรียนบ้านหองครก             จำนวนลูกเสือ-เนตรนารี 48 คน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ)
       8. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด (รวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งวัง)

       รวมทั้งสิ้น 710 คน ผู้กำกับและผู้ที่เกี่ยวข้อง 45 คน

       ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคน ขอจงให้มีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความสุข เป็นพลังในการดำเนินกิจการลูกเสือไทยในคงอยู่รอดปลอดภัยต่อไป

 

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_7948.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_7886.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_7888.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_7915.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_7943.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_7997.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_8014.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_8004.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_8050.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_8122.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_8260.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_002x_img_8225.jpg

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าว สพฐ.|

ข่าวชมรมครูไอซีที : |ชมรมครูไอซีที|

แบ่งปัน :  |ภาพชุดที่ 1| |ภาพชุดที่ 2| |ภาพชุดที่ 3|

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ประยูร ยะปะตัง/อ.ชิษณุ จิระออน/
เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved