อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ

ตามที่สำนักงานเลขาธิกาาครุสภา ให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้อบรมปฏิบัติธรรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน  2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งจากสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สังกัด สพม.32 สังกัดอาชีวะ สังกัด กศน. และสังกัด อปท. จำนวน 87 คน โดยมีคณะวิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อคุณธรรม ให้การอบรมพัฒนา ตลอดระยะเวลาการอบรม นางภานิชา อินทร์ช้าง รอง ผอ.สพท.รักษราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายปิยเชษฐ์ จันภักดี นายสมชัย สินไธสงและนายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้ารับการอบรมพัฒนาตลอดหลักสูตร 5 วัน

การอบรมตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิ์ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับเครื่องหมาย คุรุธรรม

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10443612_508967102565775_n.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10310117_507647322697753_n.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10341674_298419116992740_n.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10342775_298421226992529_n.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10348312_507084132754072_n.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10382989_298420103659308_n.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10349950_298421610325824_n.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10418539_507333896062429_n.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_003x_10428503_507204362742049_n.jpg


ข่าว : ประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ เขต 4/E-Office
ภาพ :  รชฏ  ชะรุมรัมย์

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved