อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหาร (22พ.ค.57)

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามประกาศฉบับที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่  22  เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขคืนสู่ประชาชนทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฏอัยการศึกษา พุทธศักราช 2457  ประกาศกฏอัยการศึกษา พุทธศักราช 2457 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่  22 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป


เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบ  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทั่วประเทศไทย ปิดเรียนในวันที่  23-25 พฤษภาคม  2557 และให้ดูแล ป้องกันและรักษาควาปลอดภัยสถานศึกษา การอยู่เวรยาม

จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ในเวลา 16.30 น. ได้มีคำประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาฉบับต่อฉบับ รวมแล้ว 19 ฉบับ...  อ่านรายละเอียดได้ตามลิงก์

   ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศปิดเรียนและหยุดกิจกรรมทั้งหมด ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 แจ้งให้ผู้ที่เกียวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งที่เชื่อถือได้  ทางชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จะได้รายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะต่อไป...?

 

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_GENERAL_56_policy_NEW_03_eywwb5wu57mynkou.jpg

รวมประกาศ-คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้ัอมูล :  Facebook
ภาพประกอบ :  ผู้จัดการออนไลน์

22 พฤษภาคม 2557 19:51 น.  
Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved