อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 2556

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_PROMO_NEW_01_img_0814.jpgกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี 2554 เป็นต้นมา และในปีพ.ศ. 2556 ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านรายการ ประเมินเกณฑ์คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจําปี 2556 จํานวนทั้งสิ้น 6,819 แห่ง

     ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีสถานศึกษาที่ผ่านการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556  จำนวน 77 โรง  (ลำดับที่ 3778-3854)  ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ส่งผลการประเมินไปยังกระทรวงศึกษาธิการในเดือนมีนาคม  2556


    จำนวนสถานศึกษาที่ส่งผลการประเมินไปทั้งสิ้น  80  โรง
     ประกาศผลจำนวน  76 โรง
     โรงที่ยังไม่ประกาศรายชื่อ (ตกหล่น)  จำนวน 4 โรง มีดังนี้
      1.  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)  (อ.พุทไธสง) *
      2.  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา   (อ.พุทไธสง) *
      3.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง  (อ.สตึก) *
      4.  โรงเรียนบ้านตาโหงก (อ.สตึก) *

      โรงเรียนที่คนดูทั่วไปเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน

       ลำดับที่ 3787  โรงเรียนบ้านสระบัว  (อำเภอคูเมือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ผู้บริหารนายประเสริฐ  ศุภกรรม)
       ลำดับที่ 3797  โรงเรียนบ้านสระบัว  (อำเภอแคนดง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้บริหาร  นายบุญส่ง ชุ่มสีดา)

        ในส่วนสถานศึกษาที่ส่งผลการประเมินไปในวันที่  29 ตุลาคม  2556 รุ่นที่ 3/2555 จำนวน 16  โรง (ยังไม่ประกาศผล)

        ในส่วนสถานศึกษาที่ทำการประมินระหว่างวันที่  17-28 มีนาคม  2557 จำนวน 28 โรง อยู่ระหว่างการตรวจสอบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ

       สรุป

        สถานศึกษาที่ได้รับรองเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง

                 รุ่นที่ 1  จำนวน  6  โรง

                 รุ่นที่ 2  จำนวน  16 โรง

                 รุ่นที่ 3  จำนวน 76  โรง

                 รวมทั้งสิ้น  98  โรง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ประกาศสถานศึกษาพอเพียงปี2555(รอบ2)||ประชุมสถานศึกษาพอเพียง|  |ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557|

 

                      |ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง| |ประชุมสัมมนาสถานศึกษาพอเพียง-1ทศวรรษ|

 

ข้อมูล :สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ผู้สรุปรายงาน :  นายวิบูลย์ศ้กดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved