อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

กระทรวงศึกษาธิการจัดรวมพลังยกคุณภาพการศึกษา : วาระแห่งชาติ

"จาตุรนต์" เปิดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา 2014 โชว์การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ชี้หมดยุคสอนรูปแบบเดิม ครูไทยต้องปรับวิธีการสอน เชื่ออนาคตผลสัมฤทธิ์เด็กไทยสูงขึ้นอย่างแน่นอน

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_011x_1926629_724916830905058_x.jpg

วันนี้ (3 เม.ย.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานมหกรรมรวมพลังยกระดับการศึกษา : Thai Education 2014 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้พยายามขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษามาโดยตลอดตามนโยบายของรัฐบาล แม้ว่าจะมีการประกาศยุบสภาไปแล้วแต่การทำงานเรื่องการศึกษายังต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งการปฎิรูปการเรียนการสอน เป็นโจทย์สำคัญที่จะทำอย่างไรให้การปฎิรูปการศึกษามีความเชื่อมโยงกับการปฎิรูปหลักสูตร การผลิตครู การวัดและประเมินผลได้มากที่สุด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ตนหวังว่าครูจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับการสอนของตนเอง โดยการสอนรูปแบบเดิมของครูจะต้องหมดไป

“ การจัดงานครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดห้องเรียนอนาคต การนำความรู้ทางวิศวกรรมมาเกี่ยวงข้องกับการจัดห้องเรียนแบบใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากต้องการให้การปฎิรูปการศึกษามีความก้าวหน้าจะต้องเร่งสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และต้องนำเรื่องปฎิรูปการเรียนการสอนไปผูกโยงกับการผลิตและพัฒนาครูด้วย ซึ่งเชื่อว่าหากคนในวงการศึกษาร่วมกันผลักดันการปฎิรูปการศึกษาจะประสบผลสำเร็จ และจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอนาคตได้อย่างแน่นอน " นายจาตุรนต์ กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะวางแผนจัดทำปฎิทินการใช้หลักสูตรใหม่ไปสู่การปฎิบัติต่อไป.

ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์
วันเสาร์ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 13:57 น.

------------------------------------------

วันนี้ (3 เม.ย.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานมหกรรมรวมพลังยกระดับการศึกษา : Thai Education 2014 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้พยายามขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดตามนโยบายของรัฐบาล แม้ว่าจะมีการประกาศยุบสภาไปแล้วแต่การทำงานเรื่องการศึกษายังต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ต้องการเน้นเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยจะเป็นโจทย์สำคัญที่จะทำอย่างไรให้การปฏิรูปการศึกษามีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปหลักสูตร การผลิตครู การวัดและประเมินผลได้มากที่สุด ซึ่งตนหวังว่าครูจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับการสอนของตนเอง โดยการสอนรูปแบบเดิมของครูจะต้องหมดไป
        
        รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดห้องเรียนอนาคต หรือการนำความรู้ทางวิศวกรรมมาเกี่ยวข้องกับการจัดห้องเรียนแบบใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากต้องการให้การปฏิรูปการศึกษามีความก้าวหน้าจะต้องเร่งสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนำเรื่องปฏิรูปการเรียนการสอนไปผูกโยงกับการผลิตและพัฒนาครูด้วย ซึ่งเชื่อว่าหากคนในวงการศึกษาร่วมกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสำเร็จ และจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอนาคตได้อย่างแน่นอน
        
        "เชื่อว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคตหากทุกฝ่ายร่วมมือกันทำ จะต้องไม่ใช่เรื่องของการอวดอ้างอีกต่อไป เพราะในอนาคตจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของเด็กไทยจะสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน" นายจาตุรนต์ กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจะวางแผนจัดทำปฏิทินการใช้หลักสูตรใหม่ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    
       3 พฤษภาคม 2557 14:26 น
----------------------------------------

“มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
Thai Education 2014 : Come & Learn Together

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เชิญชวนหน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ ชมความก้าวหน้าของการศึกษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาThai Education 2014 : Come & Learn Together ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        โดยภายในงานจะแบ่งออกเป็น 8 โซน ประกอบด้วย
       - โซน Smart Education เป็นการนำเสนอการเรียนการสอนในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยี (ICT) เข้ามาช่วยและเสริมการเรียนได้อย่างลงตัว
       - โซน STEM จะเป็นการสาธิตห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์
       - โซน Language จะเป็นการสาธิตกระบวนการสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมนี
       - โซน Learning resources จะนำเสนอการเรียนการสอนโดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทุกชนิด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น
       - โซน News Thinking Paradigm จะได้พบกับโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนการสอน
       - โซน Moral & Civic Education จะเป็นการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ของครูที่ประสบผลสำเร็จจากทั่วประเทศ
       - โซน Brain Based Learning จะเป็นการสาธิตกระบวนการฝึก และค้นหาความสามารถของสมองและจิต สมาธิรวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในรูปแบบของBrain Based Learning เป็นต้น
       - โซนการศึกษาพิเศษ จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบการสาธิตการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทุกกลุ่ม ทุกประเภท

      ซึ่งทุกโซนที่จัด นอกจากจะให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และเข้าใจความก้าวหน้าทางการศึกษาแล้วยังจะได้รูปแบบและโมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ให้สนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศได้

นอกจากนี้ภายในงานยังจะได้ชมการแสดงความสามารถของเด็กไทยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากสถานศึกษาทั่วประเทศตลอดงาน ที่สำคัญยังมีการสัมมนาด้านการศึกษากว่า 20 หัวข้อเช่น ห้องเรียนกลับด้าน Flipped the Classroom ภาษาและการสื่อสารได้จริง การศึกษาพิเศษ และผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ครูภาษาไทยต้องพัฒนา เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานและร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ที่มา : สำนักข่าวไทย  1 พฤษภาคม  2557

ภาพประกอบ :  จาก Facebook

 

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved