อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ตลาดนัด ICT อำเภอพุทไธสง

อำเภอพุทไธสงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการตลาดนัด ICT ภาคฤดูร้อน เมื่ือวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1-3 จำนวน 46 คน วิทยากร ได้แก่ นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย/รองประธานชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายปัญญา ลือโสภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแคน นายภูวดล จำปาศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ และนายธีรศักดิ์ แฉล้มไธสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ได้รับความกรุณาจากนายสุชาติ ฉาไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม รวมทั้งอำนวยความสะดวกสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

alt
alt
alt
alt

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ ขอบคุณ Google+@webthaisong.com

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved