อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ศึกษาดูงานภาคตะวันออกและจัดงานแสดงมุทิตาจิต

เมื่ือวันที่ 5 กันยายน 2556 กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 โดย นายอุบล ไชยชนะวงศ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 พร้อมด้วย นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 83 คน ศึกษา ดูงานโรงเรียนวัดบางกะไชย (โพธิรัตนบำรุง) ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก รางวัลพระราชทาน และโรงเรียนดีศรีตำบล ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานจากนายปัญญา นามธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะไชยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง และ ในภาคค่ำของวันเดียวกันนี้ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่จะเกษียณ ปีงบประมาณ 2556 ของกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสุนันทา จำปาพันธุ์ นางจีระพันธ์ บุญเศษ นางนันทิยา เข็มทอง นางบังอร ไชยชนะวงศ์ และนายสากล ปีตะเสน ซึ่ง การเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดงานแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ รถบัสนำเที่ยว "มดตะนอยทัวร์" จาก ผอ.เล็ง-ครูระวี พยุงแสนกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

b_240_140_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05609.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05646.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05663.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05674.JPG

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved