อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : โรงเรียนบ้านข่อย

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : โรงเรียนบ้านข่อย วันที่ 2 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ โซน 1 ประกอบด้วย นาย สมชัย สินไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายสนั่น คะรัมย์ สาธารณสุขอำเภอคูเมือง ทพ.พงศ์พันธ์ุ ผลประดับเพ็ชร ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.คูเมือง นายเชาวลิต กิจคติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แคนดง นางสาวศิวิมล พุฒชู นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.คูเมือง นางธารินี สุขโสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นาโพธิ์ นางสาวสกุณา สินธุประเสริฐ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พุทไธสง และนางสาววนัสนันท์ ระเริงรัมย์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.คูเมือง ได้มาประเมินโรงเรียนบ้านข่อย ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ได้เสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในโอกาสต่อไปด้วย

b_240_140_16777215_0___images_stories_health56_DSC04889.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_health56_DSC04778.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_health56_DSC04779.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_health56_DSC04790.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_health56_DSC04807.JPG
b_240_140_16777215_0___images_stories_health56_DSC04824.JPG

ข่าว/ภาพ : วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved