ศุกร์, กรกฏาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดชุมพร

กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผอ.สุบรรณ จำปาศรี หัวหน้ากลุ่มงาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสตึก 2  ประจำปีการศึกษา  2556 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (เขาทะลุ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระหว่าง วันที่่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 90 คน จากจำนวน 10 โรง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านโคกเมือง 2) โรงเรียนบ้านโนนค้อ  3) โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก  4)  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  5 )  โรงเรียนวัดบ้านพลับ  6) โรงเรียนบ้านท่าเรือ  7) โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน   8)  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  9)  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  และ 10) โรงเรียนบ้านโนนยาง ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมารณจาก ผอ.เผชิญ อินทกนก อดีีตตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ (อ.ก.ค.ศ.) นายชาญยุทธ นาเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านปลัดมุม (อ.ก.ค.ศ.) นายสิทธิชัย สิทธิจินดา (อ.ก.ค.ศ.) และอีกจำนวนหลายท่าน

img_5858.jpg


กิจกรรมการเดินทาง ออกจากอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 21.00 น. ถึงจังหวัดชุมพร  เวลา 08.00 น รับประทานอาหารเช้า ลงเรือดำน้ำชมประการัง และปลาสวยงาม ณ เขาทะลุ  รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสนรีสอร์ท เดินทางเข้าที่พัก ณ ศาลาไทย รีสอร์ท พักผ่อนตามอัศธยาศัย เวลา 18.00 น. ร่วมสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในกลุ่ม เวลา22.00 น. พักผ่อน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รับประทานอาหารเช้า เดินทางขึ้นเขาธงชัย กราบนมัสการขอพรจาก กรมหลวงชุมพร ฯ เดินทางนมัสการหลวงพ่อเหยียบน้ำทะเลจืด  ชมเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนำ้บึงสามพัน เดินทางกลับแวะซื้อสินค้าของฝากตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร  เดินทางกลับถึงอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 04.30 น. ด้วยความปลอดภัย

การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ตามแผนกลยุทธ์ของ กลุ่มโรงเรียนต่อไป


แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ :  วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 2

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved