อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

โรงเรียนบ้านท่าม่วง..จัดพิธีรับมอบถนนคอนกรีต "ผ้าป่าศิษย์เก่า 79 ปีร่วมใจ"

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเกียรติเป็นประธานรับมอบ ถนนคอนกรีต "ผ้าป่าศิษย์เก่า 79 ปีร่วมใจ" โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของผู้บริหาร คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน

         การจัดงานพิธีมอบถนนคอนกรีตในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากการจัดงานผ้าป่าการศึกษา "ศิษย์เก่า 79 ปี ร่วมใจ" ในวันที่  13 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถประสงค์ที่หาทุนสร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียน ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 445 เมตร  ผลการดำเนินการได้เงินทุนทั้งสิ้น 740,000 บาท  ส่วนเงินที่เหลือจากการสร้างถนนได้จัดสร้างป้ายนิเทศการศึกษา  ถาดหลุมสำหรับอาหารกลางวัน และการจัดแปลงสวนหย่อมหน้าอาคาร

        พิธีมอบถนนคอนกรีต โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุรศักดิ์ น้อยถนอม ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าม่วงหลังเสร็จพิธี ได้พบปะผู้บริหาร นำโดย นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าม่วง คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษา สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา  อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้นั้น ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง


ภาพประกอบกิจกรรม

1.jpg 2.jpg 33.jpg
7.jpg 10.jpg 37.jpg
41.jpg 48.jpg 51.jpg
47.jpg 20.jpg 4.jpg
12.jpg 13.jpg 23.jpg

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าม่ว
ง  |Google+|

ข่าว/ภาพ :  วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์  เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 2

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved