อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

ประชุมสามัญกลุ่มสตึก 2

กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 จัดประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2556  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก   โดยนายวิฑูรย์  สีแดง ประธานกลุ่มสตึก 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยชีแจงแนวนโยบายการบริหารงานกลุ่ม และแนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มสตึก 2 

กล่มสตึก 2  แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานด้านวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

ในแต่ละงานมีโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสะแก จำนวน 50000  บาท (เฉพาะตำบลสะแก)  โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี (ทัศนศึกษา) โครงการกีฬากลุ่ม

กล่มสตึก 2  มีบุคลากรจำนวน  114 คน  นักเรียนจำนวน 1,027  คน

นอกจากนี้นายประนอม  ขันธ์โพธิ์น้อย ประธานชมรมครูสตึก ได้ร่วมชี้แจงการขับเคลื่อน ก.บ.ข. และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่ง ก.บ.ข. กำลังอยูในสภาผู้แทนราษฎร  และสหกรณ์จะมีการเลือกตั้งสมชิกในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งกลุ่มสตึก 2 มีโควต้า  5  คน

ภาพประกอบกิจกรรม

satuk0.jpg satuk1.jpg satuk2.jpg
satuk5.jpg satuk6.jpg satuk3.jpg
satuk7.jpg satuk8.jpg satuk9.jpg
satuk10.jpg satuk11.jpg satuk12.jpg
satuk13.jpg satuk14.jpg satuk15.jpg
satuk16.jpg satuk17.jpg satuk18.jpg
satuk19.jpg satuk20.jpg satuk21.jpg
satuk23.jpg satuk24.jpg satuk25.jpg
satuk22.jpg satuk26.jpg satuk27.jpg
satuk28.jpg satuk29.jpg satuk30.jpg


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved