อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

รณรงค์กำจัดยุงลาย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

img_0296.jpgโรงเรียนบ้านท่าม่วงร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนตำบลท่าม่วง รณรงค์การกำจัดยุงลายในโรงเรียนและหมู่บ้านท่าม่วง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นำโดยนายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง  นายอุดม สาธารณสุขตำบลท่าม่วง จัดให้มีการรรณรงค์การกำจัดยุงลาย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก สาเหตุมาจากการติดเชื้อจากยุงลาย ทำให้เกิดโรคระบาด โรงเรียนเป็นหนึ่งในชุมชนจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลตำบลท่าม่วง รณรงค์การกำจัดยุงลายตามชุมชน โดยการคว่ำกระโหลกกะลา ที่เก็บขังน้ำต่างๆ โดยแยกเป็นหม่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าม่วง  หมู่ 11 บ้านท่าม่วงหใม่  หม่ 2 บ้านบิงพัฒนา จากการรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน โรงพยาบาลตำบล โรงเรียน นักเรียน  ขณะเดียวกันได้จัดให้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จากการรณรงค์มีผู้ปกครองให้ความสนใจและยินดีที่จะปฎิบัติตามคำแนะนำทุกประการ

 

ภาพประกอบกิจกรรม

img_0296.jpg img_0299.jpg img_0310.jpg
img_0321.jpg img_0319.jpg img_0313.jpg
img_0335.jpg img_0339.jpg img_0372.jpg
img_0382.jpg img_0376.jpg img_0374.jpg
Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved