อาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019
   
TEXT_SIZE

สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 - 18.00 น.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยจัดให้ครูผู้สอนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบจากเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้าน ในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งนี้  โรงเรียนได้ถือปฎืบีติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และรายงานให้ทางกระทรวงทราบภายใน 20 สิงหาคม ของปี


ภาพประกอบกิจกรรม

 

img_0386.jpg img_0390.jpg
img_0395.jpg img_0439.jpg
img_0446.jpg img_0391.jpg
Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved