อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE

กำหนดการจัดงานวันครูอำเภอสตึก ประจำปี 2558 - ดาวน์โหลดรายชื่อครูรับรางวัล

กำหนดการจัดงานวันครูอำเภอสตึก ประจำปี 2558
วันศุกร์ที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2558
ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา / หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก และสนามโรงเรียนบ้านสตึก  
---------------------------


เวลา    07.00 น.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
                         ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
เวลา    08.00 น.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก
เวลา    09.00 น.   นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน์  นายอำเภอสตึก  ประธานเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี
                         ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                         - ประธานถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
                           อ่านสาส์นสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
                         - พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                         - ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
                         - ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
                         - พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร / พระสงฆ์เดินทางกลับ
                         - พิธีกรเชิญประธานประจำแท่นพิธี
                         - นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  กล่าวรายงานต่อประธาน
                         - ประธานในพิธี มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดีให้แก่ครูผู้ได้รับรางวัล
                         - ประธานในพิธี มอบมาลัยกรแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการ
                         -  พันตำรวจโท วรวิทย์  หนูสนั่น  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4    
                            อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา
                         - ผอ.ฉัตรชัย  ทีรฆวณิช  ครูอาวุโสนอกประจำการ  นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
                         -  ผอ.ทองม้วน  ศรีเจริญ นำกล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพจารย์ผู้ล่วงลับ ด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาที
                         -  ผอ.ธงชัย  สนหอม  ครูอาวุโสในประจำการ  นำกล่าวคำปฎิญาณตน
                         - ประธานในพิธี กล่าวคำปราศรัยและพบเพื่อนครู
                         - เสร็จพิธี
เวลา    12.00 น.     เริ่มการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์  (ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ประธานในพิธี)
เวลา     17.00 น.    “งานตุ้มโฮมครูสตึก 2558” (ท่านรังสิกร  ทิมาตฤกะ ประธานในพิธี)  
---------------------------------------
สถานที่จัดงาน
- พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป    ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
- พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพจารย์              ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก
- การแข่งขันกีฬา-งานพบปะสังสรรค์           ณ สนามโรงเรียนบ้านสตึก
หมายเหตุ  
การแต่งกาย  ภาคเช้า  ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  ภาคกลางวัน  ชุดกีฬา  ภาคค่ำ  เสื้องานวันครูสตึก 58 หรือตามอัธยาศัย

Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


ข่าว/บทความล่าสุด (Latest News)

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved