เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

บุคลากรโรงเรียนโคกอะโตด

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_persontw_tawin.jpg ชื่อ-สกุล นายถวิล แสนเมืองแก้ว
ตำแหน่งเลขที่ 8226
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม.(พลศึกษา)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจงาน  4 งาน
โทรศัพท์ มือถือ 088-378-3066
ติดต่อ
Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |KM| ]
หมายเหตุ ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง  31 สิงหาคม 2554

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_persontw_thongsoon.jpg
ชื่อ-สกุล นายทองสูณ บัวมาตย์
ตำแหน่งเลขที่ 8216
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ค.บ.(การบริหารโรงเรียน) วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โทรศัพท์ มือถือ 084-393-4392
ติดต่อ
Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |KM| ]
หมายเหตุ บริหารจัดการสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจงาน  4 งาน

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_persontw_sam-ang.jpg ชื่อ-สกุล นายสำอางค์  โยยรัมย์
ตำแหน่งเลขที่ 8226
ตำแหน่ง ครู/วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
โทรศัพท์ มือถือ 088-378-3066
ติดต่อ
Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |KM| ]
หมายเหตุ  

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_persontw_thanayut.jpg
ชื่อ-สกุล นายธนายุต นนทเสน
ตำแหน่งเลขที่ 8216
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ร.บ.(รัฐศาสตร์)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนระดับชั้น ป.1-3
โทรศัพท์ มือถือ 084-393-4392
ติดต่อ
Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |KM| ]
หมายเหตุ  

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_TWSCHOOL_persontw_pikul.jpg ชื่อ-สกุล นางพิกุล สอนภูงา
ตำแหน่งเลขที่ 8226
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ร.บ.(รัฐศาสตร์)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
โทรศัพท์ มือถือ 088-378-3066
ติดต่อ
Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |KM| ]
หมายเหตุ อนุบาลปีที่ 1-2
Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved