เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

อัตลักษณ์สถานศึกษา


อัตลักษณ์ : เทคโนโลยีเด่น เน้นทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ : เกษตรอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ดี รำศรีตุงเวียง

คำขวัญ : คุณธรรมเด่น  เน้นปลูกจิตทางปัญญา  รักษาวัฒนธรรม  นำเทคโนโลยีสารสนเทศ

พุทธสุภาษิต : สุวิชาโน ภวํโหตุ (ผู้มีวิชาดี ย่อมเป็นผู้เจริญ)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :  พระสุจิรพุทโธ

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-แดง

      สีเหลือง        คือ    ความมีคุณธรรม  ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา
     

    
  สีแดง         คือ    ความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ในทางที่ดีงาม


สัญลักษณ์ (Logo)

       - เทียนที่ส่องสว่าง เปรียบประดุจดังปัญญาที่ก้าวหน้าและพัฒนาการ

      - ดอกบัว 3 ดอก คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

      - สัญลักษณ์ ทว. หมายถึง ทุ่งวังลูกเจ้าพ่อดงแสนตอ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นทองกวาว (ต้นจาน)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า
เพลงมาร์ชทุ่งวัง

คำร้อง – ทำนอง  นายประเพียร  เถกิงผล

แดงเหลืองนามกระเดื่องก้องไพศาล            คนกล่าวขานชื่อทุ่งวังนั้นลือเลื่อง

เราน้องพี่พัฒนาพารุ่งเรือง                        สร้างชื่อเฟื่องสถาบันให้ลือไกล

สัญลักษณ์อักษรย่อตัว ทว.                        ดอกบัวต่อเปลวเทียนสว่างไสว

ดั่งอาวุธเก่งกล้าพัฒนาไกล                       ส่องแสงในดงแสนตอก่อการศึกษา

สุวิชาโน ภวังโหตุ                                     เราเชิดชูนำทางด้วยปรัชญา

เกียรติขจรฟูเฟื่องพัฒนา                          ผู้มีวิชาย่อมเป็นผู้เจริญ

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น                              เน้นคุณธรรม นำเทคโน คนสรรเสริญ

ตะเคียนหนูคู่โรงเรียนเพียรจำเริญ              ศิษย์เผชิญโลกภายนอกอย่างภาคภูมิภาพประกอบShare

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved