ศุกร์, กรกฏาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้(27 ตุลาคม 2557)เวลา 08.40 น. ณ สนามบินพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย ลืออดุลย์) ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ับังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน ตำรวจ ทหาร และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

กำหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ้งหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
       เวลา 07.00 น. เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระประทุม ไปท่าอากาศยานกองบัญชาการทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
       เวลา 07.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
                             -  ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย) เสด็จฯ ไปท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง
                                อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

                             -  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย ลืออดุลย์) ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ แม่ทัพภาคที่ 2
                                ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ แม่บ้าน ตำรวจ ทหาร และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

                            - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย) เสด็จฯ ไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
                                โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์)

       เวลา 09.10-21.00 น.
                            - ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเข้าประทับแรม ณ เรือนรับรอง
                              โครงการชบประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2557
                - ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเข้าประทับแรม ณ เรือนรับรอง โครงการชบประทานสุรินทร์
                  (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2557
                - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากโครงการชลประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
                   เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4พร้อมด้วย
นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_GENERAL_56_SocialNews_03_img_8632.jpg

b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_GENERAL_56_SocialNews_03_img_8615.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_GENERAL_56_SocialNews_03_img_8543.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_GENERAL_56_SocialNews_03_img_8611.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_GENERAL_56_SocialNews_03_img_8519.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน : [ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม]

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster 1

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved