อาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019
   
TEXT_SIZE

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ...นักเรียนชั้นม.3 รุ่นที่ 33

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ "...วันสำเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร..." นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 33 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในพิธีมอบฯ โดยมีอาจารย์รักษ์สุดา ทรรัพย์มาก และอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26 คน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น กิจกรรมส่งลูกกลับบ้าน (มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ปกครอง/กราบไหว้ผู้ปกครอง) การแสดงรำบายศรี โดย นักเรียนชั้น ม.2 พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยหมอสูตร อ.สีลม อ่างทอง ข้าราชการบำนาญ นักเรียนร่วมกันร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน เพลงพระคุณที่ 3 ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_02_006x_10013880_297897927034247.jpgการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผุ้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงาน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดที่จบการศึกษา ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านสายอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนหวังเป็อย่างยิ่งว่า...พวกเธอคงจะเป็นพลังรุ่นใหม่ในสังคมไทย ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นสังคมที่สากล อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในบริบทและแนวโน้มการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาด ตลอดจนเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ชุมชน และมีโอกาส...มาเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียน ...?

 

 

แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

 

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved