ศุกร์, กรกฏาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

   

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ได้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2557  โดยจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ ภายใต้คำขวัญของการจัดงาน "...สืบศาสตร์ศิลป์ถิ่นอีสาน มุ่งผลงานสู่สากล..."

                               พิธีเปิดงาน วันที่ 11 ธันวาคม  2557 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)


เวลา 15.00 น. - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้สนับสนุน
                      แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและประชาชน พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                    - การแสดงของนักเรียน (สพม. เขต 23)

เวลา 16.00 น. - ประธานในพิธี ฯพณฯ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาถึง
                      บริเวณเปิดนิทรรศการ (ถนนคนเรียน) เยี่ยมชม ผลงานนักเรียน โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา
                      หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บริเวณหน้าหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
                      (ประธานในพิธี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ มาแทน รมว.ศธ.) **

 เวลา 17.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงหรอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                    - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                    - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพม. เขต 23)
                    - นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับ
                    - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวรายงาน
                    - ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และกล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการ

                    - วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์/ เพลงสดุดีมหาราชา/ เพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกัน
                    - เสร็จพิธี
                    - เวลา 19.00 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ หอประชุม 1
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                      (การแสดงของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1)

                    - เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกล้บ


     ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตนายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /ศึกษานิเทศก์/ ผู้บริหาร/ ครู/ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดในครั้งนี้ และเยี่ยมชม ให้กำลังใจ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ติดตาม ในการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามจุดต่าง ๆ ที่มีการประกวดแข่งขัน ..../

------------------------------------------

ข่าวพิธีปิด ...อ่านต่อด้านล่าง >>

   
   

 ข่าว/ภาพ :  ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ / อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สรุปรวบรวม : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster

   
    แบ่งปัน :  |นิเทศออนไลน์ 2020| |ภาพกิจกรรมร.ร.บ้านท่าม่วง|  |พิธีเปิดงานศิลปหัตถรรม| |ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ|    
     ทีมงานชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อาจารย์วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ ...ได้เก็บภาพกิจกรรมพิธีเปิด...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 

b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_img_4186.jpg b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_img_4185.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_img_4220.jpg 
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_03_005x_img_4230.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_12_img_4286.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_12_x_39969886025356713_n.jpg
 b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_12_x_8816891869497524307_n.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_12_img_4349.jpg  b_260_165_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_12_x_6642293000618498224_n.jpg
     
     

 

 


 

กำหนดการพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2557

                 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา 16.00 น. - นักเรียน ครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน พร้อมกัน

                       ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                     - การแสดงของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

เวลา 17.00 น.  - ประธานในพิธี (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เดินทางมาถึงหอประชุม

                         มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                     - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                     - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

                     - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

                        (ดร.เทวรัฐ โตไทยะ)  กล่าวรายงาน

                     - ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนงาน

                    - ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

                    - ประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

                      ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสุรินทร์)

                    - การแสดงของเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกลับ

ข้อมูลอ้างอิง :  กำหนดการพิธีเปิด/ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เอกสารประกอบ)

 

 

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved