อาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019
   
TEXT_SIZE

ประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ อ.บ้านมใหม่ไชยพจน์ ประจำปี 2557

วันนี้(22 พฤษภาคม 2557) ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณปรางค์กู่สวนแตง โดย นายชาติชาย รัตนภานพ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวรายงาน

   b_260_165_16777215_0___images_stories_NEW_BANMAI_03_002-bangfai.jpg งานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำในเดือน 6 ของทุก ๆ ปี โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อันได้แก่ ปรางค์กู่สวนแตง ซึ่งเป็นโบราณสถานขอมที่สำคัญของอำเภอบ้านใหม่ฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลโดยทั่วไป โดยได้รวมเอาประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมรวมเข้าด้วยกัน

   การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมประกอบด้วย การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณปรางค์กู่สวนแตง ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม การแข่งขันจุดบั้งไฟสูง การแสดงแสง สี เสียง ชุด "ตำนานทับหลังปรางค์กู่สวนแตง " การแสดงของนักเรียน และตลาดนัดสินค้าพื้นเมือง

      ปรางค์กู่สวนแตง เป็ฯเวลาลัยศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 มีอายุราว 1000 ปี ทางอำเภอบ้านใหมีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุรักษ์และทำนุบำรุงให้คงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวอำเภอบ้านใหม่ฯ และในส่วนของประเพณีการจุดบั้งไฟ เป็นพิธีกรรม ที่ประชาชนชาวไทยอีสานได้จัดกระทำขึ้นเพื่อเป็นการคารวะและสัญญาณให้เทพาอารักษ์ได้ทราบว่า ฤดูกาลทำนาทำไร่ กำลังมาถึงแล้ว เพื่อช่วยให้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และได้สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางกรุณา ชิดชอบ นายก อบจ. และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาทุกแห่ง และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

ข้อมูล :  ข่าว/ภาพ สุกฤษฏ์ สอนเพีย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชมรมครูไอซีที

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved