อังคาร, มิถุนายน 18, 2019
   
TEXT_SIZE

อำเภอสตึก จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/img_0277.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/HOT_NEW/01/011/img_0477.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/HOT_NEW/01/011/img_0532.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0359.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0399.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0415.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0469.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0487.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0501.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0519.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0576.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0602.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0644.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0707.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0719.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0731.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0754.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0761.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0769.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0792.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/NEW_SATUK/SatukDistrict/01/IMG_0820.jpg

วันนี้-อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หน้าที่ว่าการฯและหอประชุม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

ภาคเช้า

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จำนวน 99 รูป (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึก)

เวลา 06.30        - ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำข้าวสารอาหารแห้งมาพร้อมกัน

- พระสงฆ์ 99 รูป เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ

เวลา 07.00 น.    - นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

- ประสงฆ์อนุโมทนา (ประธานกรวดน้ำ)

- ประธานและผู้รว่มพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร จำนวน 99 รูป

- เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร

- คณะสงฆ์กลับ

หมายเหตุ : การแต่งกาย  : ชุดผ้าไหม/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ (เน้นการสวมเสื้อเหลือง)


พิธี เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้า\อยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 (ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1)

เวลา 08.00 น. - พร้อมกัน ณ ปะรำพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

เวลา 08.19 น. - นายอำเภอสตึก (นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช) ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

img_0277.jpg- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- พระสงฆ์ให้ศีล

- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (โดยพราหมณ์)

- ประธานเปิดพระวิสูตร (พระสงฆ์เจริญมงคลคาถา)

- ประธานสงฆ์ จุนเจิม-ประพรมน้ำพระพุทธมนต์พระบรมรูป (เจ้าคณะอำเภอสตึก)

- ถวายพวงมาลา

- ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง

- จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

- ถวายผ้าภูษา 7 สี 7 ศอก รอบพระแท่นฯ

- ถวายมาลัยกร 9 พวง (ตัวแทนส่วนราชการ)

- ถวายบังคม

- ประธานในพิธี (ตัวแทนฯ ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์)

- พระสงฆ์ให้พร (เสร็จพิธี)

พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล (หอประชุมอำเภอสตึก)


เวลา 08.00 น.
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น/พน้กงานส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน/พ่อค้า/ประชาชน/นักเรียน/กลุ่มพลังมวลชน/พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอสตึก

- ผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร

เวลา 09.15 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประจำอาสนะสงฆ์

เวลา 09.30 น. นายอำเภอสตึก (นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธียืนตรง

นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอสตึก- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดย โรงเรียนสตึก เพลงจบทุกคนนั่งลง

- ประธานลงนามถวายพระพร

- ประธานไปนมัสการประธานสงฆ์เสร็จแล้วไปนั่งประจำที่นั่ง

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)

- เสร็จแล้วเดินทางกลับไปที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

- พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล

- ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่หน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีคำนับพร้อมประธาน)

- ประธานเดินไปที่แท่นพิธี อ่านคำประกาศราชสดุดเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

จบแล้วประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

- ผู้บังคับกองเกียรติยศสั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก) ยิงสลุต  21 นัด

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

- จบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ

(ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับ)

- ประธานเดินกลับไปประจำที่นั่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)

- ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรม

- ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนา

- ประธานกราบนมัสการพระที่โต๊ะหมู่บูชาและกราบลาพระสงฆ์

- เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์กลับ

- เสร็จพิธี


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

เวลา 09.59 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินไปที่แท่นพิธี (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)

- ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังขอนแผ่นดิน จบแล้ว ประธานถวายคำนับ

(ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)

- ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ (ปรธานและผู้ร่วมพิธียืนตรง)

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน โดย โรงเรียนสตึก (ผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยโรงเรียนสตึก (ผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

จบแล้ว ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ (ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ)

- ประธานกลับประจำที่นั่ง

- กองเกียรติยศกลับที่ตั้ง

- เสร็จพิธี

หมายเหตุ ารแต่งกาย

1.  ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
2.  ทหาร ตำรวจ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ กระบี่ ถุงมือ
3.  ภาคเอกชน สมาคม สโมสร ชุดตามสังกัด / ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไหม/ผ้าไทย

พิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่หมู่บ้านที่ประกาศเป็นหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รวมพลังประชาชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ตามโครงการคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รวมพลังประชาชนเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555

- นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสตึก หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ข้าราชการ พน้ักงาน เจ้าหน้าที่ กิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- ประธานในพิธีฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย มอบธงสัญลักษณ์ (จำนวน 10 คน) ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ และเข้าประจำที่ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

- ประธานในพิธีฯ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่ได้รับมอบหมาย มอบธงสัญลักษณ์ ให้แก่หมู่บ้านที่ประกาศเป็นหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รวมพลังประชาชนเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รวมพลังประชาชนเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 ประธานในพิธีฯ บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

ภาคค่ำ

การเดินเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสตึก)

เวลา 16.00 น. -ริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะเข้าร่วมพลตามจุดหมายที่กำหนดทั้ง 4 จุด

img_0532.jpg- ขบวนที่ 1 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเเทศบาลตำบลสตึก

- ขบวนที่ 2 บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลสตึก

- ขบวนที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสตึก (กศน.สตึก)

- ขบวนที่ 4 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสตึก

เวลา 16.50 น. จัดริ้วขบวนตามรูปแบบที่กำหนด

เวลา 17.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด

เวลา 17.45 น. ขบวนถึงพิธีศาลาอำนวยการหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

- ลงทะเบียนพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ

การแสดงของบนเวทีเทิดพระเกียรติฯ ได้แก่ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส/เต้นประกอบทูบีนัมเบอร์วัน

โรงเรียนทศพรวิทยาและ รำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสตึก

เวลา 18.05 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับ

- วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านสตึก บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์, บทเพลงเทิดพระเกียรติ ขณะที่ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ

เวลา 19.19 น. นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) (โดยโรงเรียนสตึก)

- ประธานขึ้นบนเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ และถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายคำนับ

- ประธานประจำแท่นพิธี จุดเทียนชัย (เจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี ยกเว้นไฟส่องสว่างพระบรมสาทิศลักษณ์บนเวที)

ประธานต่อเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้ร่วมพิธี

- ประธานประจำแท่นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

- ประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา(โรงเรียนสตึก ผู้ร่วมพิธีร้องเพียงร่วมกัน)

- เสร็จพิธี

หมายเหตุ :  การแต่งกาย
1.  ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ/ แต่งกายชุดผ้าไหมแขนยาว/ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าไหม
2.  ภาคเอกชน ชุดตามสังกัด /ชุดผ้าไหม/ ชุดสุภาพ / นักเรียนนักศึ
กษา ชุดนักเรียน/นักศึกษาชุดสุภาพ (เน้นการสวมเสื้อสีเหลือง)
3. ผู้ร่วมพิธี นำเทียนมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลด้วย

IMG_0359.jpg
IMG_0399.jpg IMG_0415.jpg
IMG_0469.jpg
IMG_0487.jpg
IMG_0501.jpg
IMG_0519.jpg
IMG_0576.jpg
IMG_0602.jpg
IMG_0644.jpg
IMG_0707.jpg
IMG_0719.jpg
IMG_0731.jpg
IMG_0754.jpg
IMG_0761.jpg
IMG_0769.jpg
IMG_0792.jpg
IMG_0820.jpg
แบ่งปัน : [พิธีตักบาตร] [พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5] [พิธีถวายราชสักการะฯ] [เดินเทิดพระเกียรติฯ]

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ดร.ถาวร พอสม/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา
ข้อมูล :  อ.สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/อ.นารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์ (พิธีกร)

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved