เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   


       มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

       6.1  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

       6.2  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

       6.3  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

       6.4  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน  บริหารสินทรัพย์

       6.5  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์

      6.6  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย


Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved